05-04-2023

Anastasov o jubileju “Puževe kućice” : Naša vizija društvo jednakih mogućnosti

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” osnovano je u Budvi 2013. godine, a danas okuplja 60 djece i mladih uzrasta do 27 godina. Na prvu deceniju rada protekle sedmice osvrnula se izvršna direktorica Nataša Anastasov, koja je u na Okruglom stolu o multisektorskoj sistemskoj podršci koji je održan u hotelu “Budva” predstavila i ključna postignuća ove nevladine organizacije.


Anastasov, Foto: Udruženje roditelja “Puževa kućica”/Facebook

Kako je naglasila, počeci su bili teški i entuzijastični, a “Puževa kućica” nastala je nakon što se oko zajedničke ideje okupilo osmoro roditelja.

“Vizija naše nevladine organizacije je društvo jednakih mogućnosti u kome su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ravnopravni članovi zajednice, a misija da aktivno učestvujemo u građenju inkluzivnog društva kroz pružanje različitih servisa stručne podrške i pomoći u poboljšanju psiho-fizičkog i govorno-jezičkog razvoja, asistencije za pomoć u kući, pomoći u ostvarivanju prava i osnaživanja njihovih porodica u Budvi. Tokom proteklog perioda mi smo realizovali 35 projekata kod različitih donatora, na 34 smo bili vodeći aplikant, a na jednom partnerska organizacija. Svi ovi projekti bili su usmjereni na razvijanje dodatnih servisa podrške u Budvi, i na socijalnu inkluziju djece i mladih sa smetanjama u razvoju", kazala je Anastasov.

Ona je istakla da je postignuto mnogo toga na ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Udruženje je sprovodilo i aktivnosti u cilju osnaživanja porodica kroz razvoj psihološkog savjetovališta, održavanje različitih radionica i različitih aktivnosti slobodnog vremena, promotivnih aktivnosti. Akcenat je, kako je kazala, bio i na podsticanju društvene solidarnosti u lokalnoj zajednici, praćenju javnih politika, te senzibilizaciji i edukaciji medija.

“Održali smo preko 13.400 besplatnih individualnih tretmana sa djecom sa različitim smetnjama i teškoćama, i to je radio naš stručni tim. Takođe, održali smo preko 120 radionica, edukovali asistente za pomoć u kući i kasnije ih zapošljavali. Edukovali smo i deset trenera za realizovanje Halliwick škole plivanja, to je jedan inovativni pristup radu sa djecom i ponosni smo na to što je ova metodologija uvedena u crnogorsku praksu. To je bio pilot projekat”, kazala je izvršna direktorica “Puževe kućice”.Foto galerija sa obilježavanje jubileja u februaru ove godine, Izvor: Udruženje roditelja “Puževa kućica”/Facebook

Podsjetila je da su se u Udruženju zalagali za otvaranje ustanove “Dnevni centar” u Budvi, zvanično od 2013, a nezvanično još od daleke 2007. godine.

“Zagovarali smo i izmjene i dopune zakona, najčešće iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i uvođenje naknade roditelj-negovatelj u posljednje izmjene 2015. godine. Takođe i izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kada je roditeljima zadržano pravo da se poslije 20 godina radnog staža ostvaruje pravo na tu penziju. Veoma smo ponosni i na naše četiri publikacije “Prevaziđimo različitosti” ”, dodala je Anastasov.

Navela je i koja su tri glavna prioriteta kada je položaj djece sa smetnjama u razvoju na području Budve u pitanju. Kako prvi istakla je otvaranje servisa personalne asistencije i servisa za pomoć, uz stabilan izvor finansiranja koji ne bi podrazumijevao projektno finansiranje. Drugi prioritet odnosi se na ranu intervenciju i detekciju, a treći na izradu Strategije lokalne socijalne i dječije zaštite.

Okrugli sto okupio predstavnike velikog broja institucija

Okrugli sto na temu “Multisektorska sistemska podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u Budvi” upriličen je u okviru projekta “Budva za svu djecu” koji je realizovan u proteklih devet mejseci.


Sa Okruglog stola u Budvi prošle sedmice, Foto: portal RTV Budva/M.S.

Projekat je dio ReLOaD2 programa koji je finansijski podržala Evropske unije, a sprovodi ga UNDP u Crnoj Gori u partnerstvu sa 15 crnogorskih opština.

Više na: U Budvi održan Okrugli sto o sistemskoj podršci djeci i mladima sa smetnjama u razvoju

Na događaju koji je okupio predstavnike velikog broja institucija bilo je više riječi o unapređenju politike i pravnog okvira za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, unapređenju sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima, poboljšanju multisektorske koordinacije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te pružanju integrisane podrške u toku cijelog životnog ciklusa.M.S.