23-03-2018

Bez građevinske dozvole preko 40 hiljada objekata

U Crnoj Gori građevinsku dozvolu nema 40,32 hiljade objekata, konstatovano je u izvještaju o stanju prostora za prošlu godinu, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Bez građevinske dozvole preko 40 hiljada objekata | Radio Televizija Budva

Najviše “divljih” objekata je u Podgorici, 15,35 hiljada, zatim u Baru 5,52 hiljade i Ulcinju 4,9 hiljada, a najmanje u Plužinama deset, Andrijevici 44 i Danilovradu 200, prenosi Dan.

Ministarstvo se pozvalo na evidenciju Uprave za nekretnine, čiji podaci pokazuju da 932 objekta nemaju upotrebnu dozvolu, te da ih je 2,46 hiljada sa prekoračenjem dozvole.

“Bespravna gradnja najviše je izražena u centralnoj i primorskoj regiji, dakle u ekonomsko najrazvijenijim djelovima države”, navodi se u Ministarstvu.

U tom resoru konstatuju da očuvanje prostornih potencijala, prostorni razvoj i zaštita prostora nijesu mogući bez rješavanja problema bespravne gradnje.

“Svako trajno narušavanje prostora, izaziva neotklonjive, štetne posledice. Bespravna gradnja je gradnja bez građevinske dozvole, odnosno suprotno građevinskoj dozvoli. Ovom se gradnjom trajno mijenja i uništava prostor i direktno smanjuju kako sadašnje, tako i buduće razvojne mogućnosti i uzrokuju posledice krupnih razmjera”, navodi se u izvještaju o stanju prostora za prošlu godinu.

Prema nezvaničnim procjenama, u Crnoj Gori ima oko 100 hiljada nelegalnih objekata.