27-04-2019

Krstionica je nelegalan objekat i dijeliće sudbinu ostalih nelegalnih objekata

Krstionica na Ostrvu cvijeća je nelegalni objekat i dijeliće sudbinu svih ostalih nelegalnih objekata, odnosno biće uklonjena, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović.

Krstionica je nelegalan objekat i dijeliće sudbinu ostalih nelegalnih objekata | Radio Televizija Budva

On je kazao da za krstionicu postoji rješenje o rušenju i da je taj nelegalni objekat izgrađen na krajnje nekorektan način.

„Taj objekat ne samo da je izgrađen bez potrebne dokumentacije, nego ga nema ni u planu. Pričamo o objektu od 11 kvadratnih metara i o upravnom postupku kojim se donose ova akta, koje je u toku i koji obezbjeđuje pravnu sigurnost građana“, rekao je Radulović u intervjuu Pobjedi.

On je naveo da je inspektor izašao na teren 11. decembra, zatekao ljude na gradilištu i saopštio im zabranu o radu. Kako nije bilo odgovorne osobe, pozvao je da se 14. decembra izjasni na okolnosti i dao nalog za uklanjanje objekata.

„Poslije toga smo dobili informacije ne samo da ga nijesu uklonili, već nastavljaju da grade. U usmenoj komunikaciji na najvišim instancama između Vlade i Mitropolije dogovoreno je bilo da će objekat biti uklonjen. U međuvremenu smo dobili i pismo od igumana manastira u kojem moli za još malo vremena da ga oni sami uklone“, objasnio je Radulović.

On je dodao da je sve to očigledno bila igra od momenta kada su se stvorili tehnički uslovi i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) angažovalo službu, kako bi se napravila predstava.

Radulović je saopštio i da je zadovoljan primjenom zakona o planiranju i izgradnji, posebno s obzirom na to da su donesene revolucionarne promjene koje
se već vide u prostoru, prvenstveno zbog kontrole kvaliteta i onog što se planira i gradi kroz ono što se projektuje.

„Ono što su bile neke dječje bolesti pokazalo se da se u hodu rješavaju. Ovaj zakon je poptuno novi institut, jer ovakav vid administrativnog napora do sada nije postojao u lokalnim upravama koje bi trebalo da odrade zahtjeve za legalizaciju“, rekao je Radulović.

On je naveo da je, prema posljednjim inforamcijama, pristiglo 50 hiljada zahtjeva i da je odziv bio ogroman.

„Ni najveći optimisti nijesu to očekivali. Oko pola je obrađeno, većina je vraćena na dopunu i postupak ide dalje. Kako vrijeme bude odmicalo doći ćemo do toga da znamo sve što se dešava u prostoru i da ga u potpunosti kontrolišemo“, saopštio je Radulović.

On je kazao i da se u potpunosti odustalo od postavljanja bungalova na Crnom jezeru.

„Na kolegijumu smo donijeli odluku da od rampe nema privremenih objekata. MORT vodi politiku u nekoliko pravaca – planiranje prostora, komunalna infrastutkura, turizam i zaštita okoline. Iz najbolje namjere smo probali da tamo napravimo neku ponudu, ali se ispostavilo da građanima Žabljaka to ne samo da ne treba, nego su eksplicitno bili protiv. Jedino što je nama smetalo je način na koji su oni artikulisali nezadovoljstvo. Izaći i reći da neko sječe šumu da bi postavio limene kontejnere je bilo potpuno deplasirano“, rekao je Radulović.

On je dodao da misli da se dokazalo da je to bio ružan i politički spin i da niko nije imao namjeru da se bavi s tim.

„To je plan privremenih objekata i s njim je bilo lakše operisati nego da se radilo o konkretnom urbanističkom planu, koji je zakon za prostor. Uostalom, nema potrebe da se radi bilo što na silu. Ugovor sa firmom Eksplorer će se modifikovati. Oni imaju ugovor o zakupu resotrana i mogućnosti postavljanja bungalova ukoliko studija zaštite životne sredine to dozvoli. Nijesmo ni došli u priliku da pravimo elaborat“, saopštio je Radulović.

On je naveo da je nakon praznika zakazan sastanak na kojem će se vidjeti kako će se izaći iz te priče.