20-01-2015

Budva na društvenim mrežama

TO Budva nastavlja, u saradnji sa kompanijom Amplitudo iz Podgorice, praćenje komentara, vezanih za Budvu, na svim društvenim mrežama...

Budva na društvenim mrežama | Radio Televizija Budva

U nastavku teksta navodimo intresantne informacije do kojih se došlo u periodu 25. decembar 2014. – 10. Januar 2015.

U navedenom periodu, pojam ”Budva” je ukupno pomenut 3.637 puta na društvenim mrežama, blogovima i forumima (Twitter, Instagram, Youtube, News, forums, FB..). Detaljnije:

Instagram – 2.300
Twitter – 929
Portali sa vijestima - 137
Youtube - 105
Facebook - 82
Forumi - 49
Blogovi - 35


Od ukupnog broja pominjanja pojma Budva, 3.415 (93,80%) komentara je imalo pozitivnu konotaciju, negativnih je bilo 105 (2,80%) a neutralnih 117 (3,20%).

Analizirajući ovaj rezultat, možemo zaključiti da je Budva kao turistička destinacija izuzetno pozitivno predstavljena i doživljena na društvenim mrežama i samom Internetu tokom novogodišnjih praznika.