29-11-2017

Odgovornim novinarstvom protiv šunda na društvenim mrežama

Novinari Radio Televizije Budva imali su priliku da saznaju dosta korisnih informacija o promociji na društvenim mrežama, u okviru obuke koju je u našoj, medijskoj kući organizovala misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Odgovornim novinarstvom protiv šunda na društvenim mrežama | Radio Televizija Budva

Oebs je želio da crnogorskim medijima pruži priliku, da ih prosto ohrabri, da se malo više nađu na digitalnim platformama i društvenim mrežama, kazala je stručnjak za digitalne medije novinarka Danica Ilić.

"Smatram da mi kao novinari, pogotovo kao javni servis, društvene mreže moramo da iskoristimo u ovom moru šunda, lažnih informacija, lošeg novinarstva, da intervenišemo, jer smo odgovorni ljudi, i da zaštitimo te nove generacije, kako bi im stavili do znanja da nije sve što gledaju na kojekakvim ružučastim televizijama i čitaju u tabloidima novinarstvo", istakla je Ilić.

O značaju radija kao medija i njegovom opstanku, uprkos predviđanjima da će ga novi mediji istisnuti, ona smatra da je radio kao medij nezamjenljiv.

"Ja tvrdim,i dok sam živa tvrdiću, da radio neće umrijeti, jer je to jedan izuzetan medij, koji u Zapdadnoj Evropi doživljava procvat, te da iako radio u sebi nema tu komponetu vizuelnog, kroz društvene mreže moće da zadovolji i tu potrebu za vizuelnim indetitetom. zaključila je Ilić.


D. Benić