05-04-2016

Budva: Od boravišne takse do sada naplaćeno 89.462,07 €

Od početka ove godine turisti koji borave na budvanskoj rivijeri plaćeće boravišnu taksu 1€ umjesto 0,80€ koliko je nekada iznosila.

Budva: Od boravišne takse do sada naplaćeno 89.462,07 € | Radio Televizija Budva

"Naplata boravišne takse u prva četiri mjeseca ove godine je bolja nego u istom periodu prošle i iznosi 89.462,07€", kazao je Vesko Marić, koordinator naplate boravišne takse.

Prošla godina bila je rekordna kada je riječ o naplati boravišne takse u Budvi.

Svaki stranac koji dolazi u Crnu Goru dužan je da u roku od 24 sati po dolasku u državu prijavi boravak i plati boravšnu taksu za odredjeni broj dana. Boravak se prijavljuje u kancelariji ili info punktovima Turističke organizacije. Nisu svi u obavezi da plaćaju boravišnu taksu.

Siva ekonomija u oblasti naplate boravišne takse mora se uvesti u legalne tokove, što bi doprinijelo njenoj boljoj naplati i većim prihodima po tom osnovu.

Opširnije u Polisu od 19:00 i 22:00