07-07-2015

Turisti ne odgovaraju za boravišnu taksu

Boravišnu taksu su u obavezi da plaćaju svi turisti koji su smješteni u objektima u kojima se obavlja turistička i ugostiteljska djelatnost i za čiji rad je izdato odobrenje nadležnog organa.

Turisti ne odgovaraju za boravišnu taksu | Radio Televizija Budva

Ukoliko lica borave kod rođaka, prijatelja ili drugih srodnika koji te nekretnine ne koriste u komercijalne svrhe, nijesu u obavezi da plate boravišnu taksu, kazala je Ana Kostić Jovanović iz Ministrastva održivog razvoja i turizma u razgovoru sa Milijanom Mijušković.