20-07-2015

Dobra naplata boravišne takse

Prema posljednjim podacima TO Budva, na našoj rivijeri boravi više od 60.000 gostiju, a u Sekretarijatu za privredu i finansije zadovoljni su naplatom boravišne takse.

Dobra naplata boravišne takse | Radio Televizija Budva

U odnosu na polovinu jula prošle godine, ove se bilježi povećanje naplate, rekao je Veselin Marić, koordinator u sekretarijatu u razgovoru sa Jasnom Bezarević.