03-04-2016

Ne dozvoliti da problemi eskaliraju i ugroze sezonu

U susret turističkoj ljetnjoj sezoni privrednici iz sektora turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore PKCG su ukazali na probleme iz prakse sa kojima se turistička privreda susreće prilikom implementacije Zakona o strancima i urgirali da se ne dozvoli da uočeni problemi eskaliraju narednih mjeseci i ugroze tok odvijanje sezone, već da se pristupi njihovom rješavanju na vrijeme.

Ne dozvoliti da problemi eskaliraju i ugroze sezonu | Radio Televizija Budva

Zaključeno je da Odbor turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore uputi inicijativu Savjetu za praćenje turističkih sezona, koji će imati sastanak u srijedu, 12. aprila, sa ciljem da se na vrijeme rješe svi problemi koji mogu nastati prilikom implementacijom Zakona o strancima.

"Konstatovano je da je iza nas uspješna godina po svim pokazateljima, ali da su ponovljeni nedostaci iz prethodnog perioda kao što su: nepravilnosti na plažama, nelegalno izdavanje i kvalitet smještaja, prodaja izleta na šetalištu, buka, nelegalan rad ugostiteljskih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, loša komunalna i lokalna infrastruktura. I dalje je veoma izražena sezonalnost, nedostatak smještajnih kapaciteta visokih kategorija, nepovoljna struktura smještajnih kapaciteta gdje dominira individualni smještaj (74 odsto)", saopšteno je iz Privredne komore.

Na sastanku privrednika ocijenjeno je da bi, shodno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, evropske zemlje, pa i Crna Gora, trebalo da počnu aktivnosti na zaštiti populacije od virusa zika.

"Važno je da se pravovremeno, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, na nivou lokalnih samouprava planiraju i sprovode preventivne dezinsekcijske mjere suzbijanja komaraca", navedeno je u saopštenju.

U vezi sa tim preporučuje se lokalnim samoupravama, posebno u primorskim opštinama koje to još nisu uradile, da na vrijeme sprovedu mjere dezinsekcije komaraca.

Suvlasnik hotelskog kompleksa “The Queen of Montenegro” Branko Diki Kažanegra je sa aspekta turističkih agencija ukazao na problem realizacije izletničkih programa i transfera turista.

Odgovarajući na primjedbe turističkih poslenika koji su ukazali na ekološke probleme na putevima i neuređenost saobraćajnica, direktorica Nacionalne turističke organizacije NTO Željka Radak Kukavičić je rekla da pored akcije "Neka bude čisto" koja se realizuje godinama, namjeravaju da upute dodatni apel Direkciji za saobraćaj.

"Tu ćemo ići sa tačno definisanim lokacijama od opština kako bi se taj otpad uklonio", saopštila je Radak Kukavičić.

Predsjednik Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG-a Dragan Ivančević rekao je da sezona počinje kada dođu prve organizovane grupe turista, a oni su već stigli.

"Obično se dešava da, kada dođu prvi gosti, zakasnimo u nekim poslovima koji se tiču završetka radova na putnoj infrastrukturi, komunalnoj opremljenosti i izgledu destinacije. Kasni se i kada je riječ o završetku građevinskih radova, a zna se da turisti i građevinski radnici nikako ne idu zajedno. Po svim pokazateljima, dobro je prodata predsezona, sezona i postsezona, tako da nema sumnje da će biti dobra posjećenost", smatra Ivančević.

"Sada je na nama da kvalitetom usluga i izgledom turističke destinacije dokažemo da smo jedna turistička regija koja može sa ozbiljnošću da konkuriše na tržištu. U partnerskoj akciji sa nadležnim organima na državnom i lokalnom nivou moramo imati bolju uređenost naše destinacije za početak jedne vrlo uspješne sezone", smatra predsjednik Odbora turizma.

U skladu sa navedenim zaključcima, dogovoreno je da se u srijedu 6. aprila u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održi radni sastanak predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, Minstarstva unutrapnjih poslova, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalne turističke organizacija, Uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za zapošljavanje, Monstata, Crnogorskog turističkog udruženje i Privredne komore, sa cliljem pripreme za sjednicu Savjetu za praćenje turističkih sezona.