10-03-2016

Budvi 19,5 miliona eura: Goran Bojanić osuđen na godinu i mjesec zatvora

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić osudio je na šest mjeseci zatvora Gorana Bojanića, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja I novčanom kaznom od million I šesto hiljada eura. Istom presudom pravno lice „Tradeunique CG“ DOO Budva je obavezano da Opštini Budva na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati iznos od 19.521.905,24 eura.

Budvi 19,5 miliona eura: Goran Bojanić osuđen na godinu i mjesec zatvora | Radio Televizija Budva

“Nakon pravosnažnosti dva rješenja Višeg suda u Podgorici kojima su usvojeni Sporazumi o priznanju krivice zaključeni izmedju Specijalnog državnog tužilaštva i okrivljenih Gorana Bojanića i pravnog lica „Tradeunique CG“DOO Budva Viši sud u Podgorici donio je presudu kojom je optuženi Bojanić zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci."

Istom presudom optuženi Bojanić je obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka, dok je oštećena Opština Budva radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva upućena na parnicu.

Presudu kojom je optuženi Bojanić zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja izvršenog putem pomaganja i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 1.600,000 eura, a optuženi pravno lice „Tradeunique CG“ DOO Budva zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 25 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi člana 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u vezi Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela oglašen krivim i izrečena mu uslovna osuda kojom mu je prethodno utvrđena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 100.000 eura i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ako pravno lice u roku od jedne godine ne bude odgovorno za novo krivično djelo.

Istom presudom obavezan je optuženi pravno lice „Tradeunique CG“ DOO Budva da oštećenom Opštini Budva na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati iznos od 19.521.905,24 eura.

Takođe, od optuženog pravnog lica „Tradeunique CG“ DOO Budva trajno je oduzeta imovinska korist pribavljana izvršenjem krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u iznosu od 288.142,14 eura.

Optuženi pravno lice „Tradeunique CG“ DOO Budva obavezan je da plati novčani iznos od po 5.000 eura na račune JU Dječiji dom “Mladost” Bijela i JPU “Ljubica Jovanović Maša” u Budvi.