27-11-2022

CEDIS: Oktobarska potrošnja na nivou prošlogodišnje

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u oktobru preuzeli ukupno 198,91 milion kilovat sati (kWh) električne energije, što je oko dva odsto manje u odnosu na energiju preuzetu tokom istog prošlogodišnjeg perioda.


Foto: CEDIS

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) saopšteno je da je najviše električne energije, oko 37 odsto, distribuirano korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja.

„Očitano je ukupno 403,95 hiljada brojila ili 94 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni. Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto“, navodi se u saopštenju.

Ekipe Sektora za održavanje su u oktobru na 10/0,4 kV nivou realizovale 1,93 hiljada intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata (10/0,4 kV) iznosila je oko 309 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu je u oktobru priključeno 849 novih korisnika.

„Prethodnog mjeseca puštena je u pogon više od milion eura vrijedna trafostanica 35/10 kV Velje Brdo. Takođe, u oktobru je uspješno realizovana rekonstrukcija 10 kV postrojenja u trafostanici 35/10 kV Centar u Podgorici, za koju je izdvojeno oko 1,3 miliona eura“, navodi se u saopštenju.

Raspisani su i tenderski postupci vrijedni 6,5 miliona EUR za izgradnju četiri objekta naponskog nivoa 35/10 kV (Grbalj i Bigova u Kotoru, Tri krsta na tivatskom dijelu Luštice i Volođa u Pljevljima).

„U toku su i radovi na rekonstrukciji dalekovoda 35 kV Ribarevine – Šćepanica u Bijelom Polju, za koje je planiran iznos od 220 hiljada eura. Na sekundarnom nivou realizovani su brojnu projekti, među kojima i oko 110 hiljada eura vrijedna izgradnja dvosistemskog dalekovoda 10 kV Petnjica od TS 35/10 kV Berane 3 do otcjepnog stuba u Paljuhu, za koji je završen tehnički pregled i pribavljena upotrebna dozvola“, rekli su iz CEDIS-a.

Tokom oktobra na području Crne Gore je ugrađeno 556 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 339 hiljada, čime je pokriveno oko 80 odsto konzuma.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 430 hiljada korisnika na području Crne Gore.


(MINA Business)