17-09-2019

Čitaoci šalju: Uzurpacija javnog parkinga

Dobili smo fotografije od našeg čitaoca na kojoj se vide određena lica koja su dala sebi za pravo da postave blokadu kojom se onemogućava pristup ovom javnom parkingu.


U pitanju je parkiralište u XX ulici, u blizini bivše gradske pekare.

Pitamo se, po kojem zakonu, odnosno propisu, neko može da privatizuje javnu površinu i onemogući ostalim građanima korišćenje iste.

Čekamo odgovor Komunalne policije.