29-10-2020

Dajković odbija da zaustavi nelegalnu gradnju u Bečićima iako je MORT oduzeo licencu revidentu

Ministastvo održivog razvoja i turizma oduzelo licencu revidentu dva puta, a v.d. direktora Aleksandar Dajković odbija da zaustavi nelegalnu gradnju.


Foto: Građanska akcija

V.d. direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje Aleksandar Dajković, odbija da zabrani nelegalnu gradnju u Bečićima i pored činjenice da je direktorat, u dva navrata, donio rješenja o oduzimanju licence revidentu, koji je revidovao glavni projekat, suprotno zakonu, saopštio je predstavnik Građanske akcije, Božidar Vujičić.

"Prvo Rješenje ministarstva o oduzimanju licence revidentu, oznake UPI 107/7-129/27, poništio je Upravni sud, a u ponovnom postupku Ministarstvo održivog razvoja i turizma, direktorat kojim rukovodi Aleksandar Dajković, donosi i drugo Rješenje o oduzimanju licence revidentu, oznake UPI 107/7-129/34. Odlukom ministarstva da u dva navrata oduzme licencu revidentu glavnog projekta i laiku je jasno da se građevinski radovi na izgradnji objekta u Bečićima izvode po glavnom projektu koji nije revidovan u skladu sa zakonom, odnosno da se objekat ne smije graditi po takvom projektu", pojašnjava Vujičić.

Kako ističe Vujičić, Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje je u obavezi i jedini je ovlašćen državni organ da zabrani gradnju objekta, koji se grade suprotno zakonu i pravilima struke.

"Vršilac dužnosti direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, Aleksandar Dajković, ne želi da zaustavi nelegalnu izgradnju, dvije lamele od po 10 nadzemnih etaža, koje se grade uz bulevar u Bečićima u blizini Hotela Splendid, po glavnom projektu koji je revidovan suprotno urbanističko tehničkim uslovima. Na kraju, nameće se pitanje. Može li glavni službenik u Crnoj Gori, koji je od države ovlašćen da brine o kontroli izgradnje objekata u skladu sa zakonom i propisima, da tu obavezu obavlja i dalje, kada uporno mjesecima odbija da zabrani nelegalnu gradnju, odnosno može li Aleksandar Dajković da se izbori sa nelegalnom gradnjom kao rukovodilac direktorata, koji je utvrdio da se objekat radi po projektu koji je revidovan suprotno zakonu, a na terenu mjesecima dozvoljava gradnju objekta po projektu koji je revidovan suprotno zakonu?", navodi se u saopštenju.


D.B.