27-05-2020

DF Budva: Podnijeta krivična prijava zbog pokušaja prekrajanja izborne volje

Odbornici DF Budva podnijeli su krivičnu prijavu koja se, kako su naveli, odnosi na djelovanje organizovane kriminalne grupe koja ima za cilj prekrajanje izborne volje. Krivična prijava podnijeta je Specijalnom državnom tužilaštvu i Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.Navode da je prijava podnijeta protiv NN lica, koje je, prema njihovima riječima, organizator kriminalne organizacije. U pitanju je, kako ističu, uticajno lice u Demokratskoj partiji socijalista Crne Gore, povezano sa kriminalom na visokom nivou i jednom bankom u Crnoj Gori.

Kao pripadnici kriminalne grupe navedeni su i: Andrija Nikolić, poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore, Dragan Purko Ivančević, odbornika i funkcionera Crnogorske, Anđela Ivanović, odbornica i predsjednica Crnogorske, Vladimir Bulatović, bivši potpredsjednik Opštine Budva i predsjednik OO Crnogorska Budva, Stevan Dzaković, odbornik u Skupštini Opštine Budva.

Kako su saopštili iz DF-a, članovi organizovane kriminalne grupe su i: Nikola Divanović, poslanik DPS-a u Skupštini
Crne Gore, Vule Tomašević,bivši izvršni direktor hotelske grupe "Budvanska rivijera", Tarzan Milošević, ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji i funkcioner DPS-a, Predrag Jelušić, direktor JP Morskog dobra i predsjednik OO DPS Budva, Ljubo Rađenović, bivši predsjednik Skupštine Opštine Budva i funkcioner DPS, Ljubiša Mijatović, bivši šef obezbjeđenja predsjednika DPS Mila Đukanovića, Oleg Deripaska, vlasnik Centralnoevropske aluminijske kompanije (CEAC), oligarh iz Rusije koji ima više poslova u Crnoj Gori...

Prijava je takođe podnijeta i protiv Milana Vučinića, člana Odbora direktora "AD Sveti Stefan hoteli" (preduzeća koje je nastalo iz Hotelske grupe Budvanska rivijera restruktuiranjem te kompanije), savjetnika bivšeg vicepremijera Vlade Svetozara Marovića.

Osim njih, iz DF-a su prijave podnijeli i protiv: Miodraga Kola Kostića, biznismena i vlasnika MK Grupe koja posjeduje 30 % akcija HG Budvanska rivijera, Branimira Gvozdenovića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore i funkcionera DPS-a, Petrosa Statisa, vlasnika Adriatic propertisa i Universal Capital Banke,
Taksina Šinavatre, počasnog državljanina Crne Gore, bivšeg tajlandskog premijera, vlasnika Global TS Montenegro i drugih NN lica čiji je identitet za sada nepoznat, a koji su, kažu iz DF-a, takođe pripadnici kriminalne grupe.

Prijava je podnešena zbog, kako poručuju iz DF-a, osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela iz člana 401a, 416, 422, 423 i 424 Krivičnog zakonika Crne Gore, a to su: stvaranje kriminalne organizacije, protivzakoniti uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje i davanje mita i zloupoteba službenog položaja, a sve to u produženom trajanju.

Obrazloženje koje su iz DF-a dostavili medijima prenosimo u cjelosti:

U vremenskom periodu od 01. marta 2020. godine do 30. aprila 2020. godine na teritoriji Crne Gore i Republike Srbije formirana je kriminalna organizacija od strane prvooptuženog NN počinioca i drugih prijavljenih sa namjerom promjene vlasti u Budvi, uspostavljanjem nove vlasti koju bi sačinjavali Demokratska partija socijalista, Crnogorska, Socijaldemokratska partija i nezavisni odbornik Stevan Džaković, a sve sa ciljem da se organizatoru kriminalne organizacije, njenim pripadnicima i sa njima povezanim licima omogući kroz politički i drugi uticaj sticanja finansijske i druge koristi na protivpravan način.

Prvi cilj djelovanja kriminalne organizacije je uspostavljanje vlasti bez izbora, suprotno izbornoj volji građana Budve i to prelaskom odbornika Stevana Džakovića na stranu izborne manjine u Skupštini Opštine Budva, odnosno na stranu DPS i ostalih subjekata kako bi se od strane istih, suprotno Ustavu Crne Gore, formirala vlast koja nije zasnovana na izbornoj volji a koja bi predstavljala političku logistiku za dalje djelovanje kriminalne organizacije. Plan kriminalne organizacije je da nakon toga, kroz vršenje krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i drugih djela iz djelokruga organizovanog kriminaliteta i korupcije na visokom nivou, omoguće povezanim licima sticanje višemilionske dobiti na štetu budžeta Opštine Budve.

U cilju realizacije kriminalnog plana koji je zamišljen od strane NN lica koje ima značajan uticaj u Demokratskoj partiji socijalista, kriminalnom podzemlju i povezano je sa najmanje jednom bankom u Crnoj Gori, od 01. marta tekuće godine, po njegovoj direktivi održano je više sastanaka u Podgorici, u hotelu "Hilton" na kojima su prisustvovali Andrija Nikolić, Dragan Purko Ivančević, Vladimir Bulatović, Nikola Divanović, Anđela Ivanović i Stevan Džaković (svi pripadnici kriminalne organizacije) sa jasnom instrukcijom da osiguraju da nezavisni odbornik Džaković, koji je na izborima za odbornike u Skupštini Opštine Budva koji su održani 16. oktobra 2016. godine izabran sa izborne liste Demokratski front, podrži inicijativu odbornika Crnogorske i DPS o promjeni vlasti. Promjena vlasti je zamišljena na način što su odbornici Crnogorske pokrenuli inicijativu za razrješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, o istom obavijestili javnost i istu dostavili odborničkim klubovima na lokalnom nivou na potpisivanje. Kako odbornici Crnogorske imaju 3 odbornika, a DPS i SD 13, nedostajao je još jedan odbornik za zakonom propisanu većinu kako bi se izglasalo nepovjerenje aktuelnom predsjedniku opštine. Sastanciu podgoričkom hotelu su organizovanipo instrukcijama NN lica koje je šef kriminalne organizacije kako bi se nezavisnom odborniku Džakoviću, od strane poslanika DPS Nikolića i Divanovića garantovalo ispunjenje usluga u vidu legalizacije nepokretnosti-vile na ostrvu Sveti Nikola koju je njegov otac stekao sumnjivom razmjenom nepokretnosti sa SJU "Plovput" Bar, kao i legalizaciju bespravno izrađenog dijela porodične kuće u ulici Mediteranska, kod glavnih gradskih semafora, čija izgradnja predstavlja prvi primjer divlje gradnje u Budvi jer je izgrađena preko glavne gradske vodovodne cijevi u dužini od 7 metara. Ovim su Nikolić i Divanović zloupotrijebili službeni položaj kao izabrani predstavnici naroda u Skupštini Crne Gore jer su pristali da kod nadležnih državnih organa, koristeći moć svog položaja, izdejstvuju protivzakonita rješavanja zahtjeva čime su učinili krivično djelo davanje mita i zloupotreba službenog položaja, dok je odbornik Džaković, pristajući na pomenutu uslugu počinio krivično djelo primanje mita kao službeno lice i javni funkcioner. Odborniku Džakoviću je po instrukcijama NN lica, posredstvom poslanika DPS-a Nikolića i Divanovića, obezbijeđen kupac za nepokretnost na ostrvu Sveti Nikola u iznosu od 1.000.000 eura kako bi se istom obezbijedilo sticanje imovinske koristi zarad realizacije plana kriminalne organizacije, zbog čega je pristao da postane pripadnik kriminalne organizacije. U tu svrhu, pripadnik kriminalne organizacije postao je Taksin Šinavatra koji je preuzeo gazdovanjem dijela ostvra Svetog Nikole, gdje su Planom posebne namjene za obalno područje ucrtani turistički kapaciteti i marina, kao kupac vile od odbornika Stevana Džakovića sve kako bi u potpunosti zaokružio svoje interese na ostrvu i u svom posjedu objedinio ovaj veoma vrijedan lokalitet i razvio biznis koji će služiti za dalje pranje novca koji potiče iz kriminalne aktivnosti.

Dokaz da su pomenuta krivična djela počinjena proizilazi iz činjenice da je odbornik Džaković potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika opštine a kasnije i inicijativu za razrješenje predsjednika skupštine, koje su predate u skupštinsku proceduru na dalje postupanje 30. aprila 2020. godine. Odbornik Džaković je 2016. godine, potpisao izjavu, zajedno sa tadašnjim odbornicima skupštinske većine da nikada neće ući u koaliciju sa DPS-om, a decenijama unazad je javno putem medija iznosio optužbe na račun ove partije da su kriminalna organizovana grupa. Isti je podnosilac više krivičnih prijava protiv visokih funkcionera DPS na lokalnom nivou među kojima se i nalazi krivična prijava vezana za izgradnju poslovno-stambenog objekta TQ Plaza koji je po sudskom epilogu proglašen za kriminalni slučaj. Ovako drastična promjena u javnom djelovanju odbornika Džakovića ukazuje na osnovanu sumnju da je isti primio mito u vidu sticanja imovinske i neimovinske koristi zarad čega je pristao da postane pripadnik kriminalne organizacije i svjesno na sebe preuzeo ulogu da bude odlučujući odbornik koji će omogućiti povratak kriminalne organizacije na vlast u Budvi. Vladimir Bulatović, bivši potpredsjednik Opštine Budva preuzeo je na sebe ulogu da nakon smjene predsjednika opštine, od strane novoformirane skupštinske većine bude imenovan za vršioca dužnosti predsjednika opštine do izbora novog, čime bi omogućio članovima kriminalne organizacije ostvarivanje zacrtanih kriminalnih zadataka.Povezanost Bulatovića i NN lica kao vođe kriminalne grupe datira iz vremena prije stupanja u politiku dok je obavljao poslove direktora u jednoj komercijalnoj banci AD "Komercijalna banka Budva" kada je uspostavio poznanstvo sa NN licem koje je povezano sa jednom bankom u Crnoj Gori. Anđela Ivanović je kao odbornica i predsjednica partije Crnogorska postala pripadnik kriminalne organizacije i pristala da politički subjekt sa tri odbornika prevede na stranu DPS-a zarad sticanja javne funkcije u Podgorici čime je primila mito od strane poslanika te partije Nikolića i Divanovića. Dragan Purko Ivančević je kao pripadnik kriminalne organizacije na sebe preuzeo ulogu da u dužem trajanju vrbuje odbornika Džakovića da uskrati povjerenje aktuelnoj vlasti u korist kriminalne organizacije i po instrukcijama NN lica kako bi kroz djelovanje novouspostavljenje vlasti sa sebe pribavio imovinsku korist kroz sudsko poravnanje po tužbi koju je pokrenuo protiv Opštine Budva u iznosu od 5.000.000 eur vezano za izgradnju Žičare od Čučuka do Brajića.

Sredinom marta mjeseca 2020. godine u Beogradu je sa ciljem realizacije kriminalnog plana održan sastanak drugog ogranka kriminalne organizacije i to u hotelu "Crowne Plaza" kojem su prisustovali aktuelni ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević, inače visoki funkcioner DPS, Vule Tomašević bivši izvršni direktor hotelske grupe "Budvanska rivijera". Motiv pripadnika kriminalne organizacije na pomenutom sastanku je bio taj da se omogući sticanje političkog uticaja u Budvi i nastavak realizacije kriminalnog plana iz prethodnog perioda koji je privremeno spriječen akcijom Specijalnog državnog tužilaštva i procesuiranjem bivših lokalnih funkcionera i sa njima povezanih lica. Svjesni svoga djela ovi pripadnici kriminalnog udruženja su pristali da omoguće političku i finansijsku podršku za realizaciju kriminalnog plana, dok je uloga Tomaševića bila da odmah po uspostavljanju nove vlasti, novac koji je NN lice stekao na nezakoniti način uvede u legalne tokove tako što će trgovati akcijama novoformiranog preduzeća AD "Hoteli Sveti Stefan" koje je nastalo restruktuiranjem HG "Budvanska rivijera" kao i na drugi način.

Posebnu ulogu u djelovanju ove kriminalne organizacije imao je Ljubo Rađenović, bivši predsjednik Skupštine Opštine Budva i otac bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića, koji ima lični, politički i finansijski motiv za pripadništvo u kriminalnom udruženju. Motivi se ogledaju u činjenici da isti želi da obnovi politički uticaj koji je izgubio kada mu je sin zbog nezakonitihi radnji kao predsjednik opštine završio u zatvoru, a sve to radi sticanja nezakonite finansijske dobiti. Njegov zadatak, po instukcijama NN lica bila je da vrši uticaj na odbornike DPS-a koji nisu blagonaklono gledali na inicijativu za razrješenje predsjednika opštine jer su smatrali da takav čin nanosi političku štetu partiji kojoj pripadaju, odnosno DPS. Tako je Rađenović bio zadužen da vrši pritisak na odbornike DPS Gojka Ljubanovića, Gorana Boretu, Milana Zeca i Boža Lazovića koji su se protivili tome da DPS koruptivnim radnjama dođe na vlast u periodu nekoliko mjeseci pred izbore, smatrajući da nije dobar način da se nasilno osvaja vlast, već da to treba uraditi na izborima i da ako to bude izborna volja građana Budve da DPS treba da preuzme ključne funkcije u lokalnoj upravi. Ulogu da vrši dodatni pritisak na ove odbornike preuzeo je i Predrag Jelušić, predsjednik OO DPS Budva i direktor JU „Morsko dobro“ kako bi funkciju šefa lokalnog ogranka partije iskoristio za dodatni pritisak za realizaciju kriminalnog plana. Dokaz koji potvrđuje izvršenje predmetnog krivičnog djela sadržan je u činjenici da odbornik DPS u Budvi Gojko Ljubanović, nije potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika Opštine Budva.

NN lice, kao šef kriminalne organizacije, u pomenutom periodu, zavrbovao je ruskog oligarha Olega Deripasku, koji svoje biznise ima u Crnoj Gori i Budvi, da postane pripadnik kriminalne organizacije odnosnio njeno finansijsko krilo koje ima zadatak da obezbijedi finansijsku konstrukciju za realizaciju kriminalnog plana. Istom je dato obećanje da će nakon uspostavljanja nove vlasti, na teritoriji Opštine Budva, moći da uz političku podršku ostvari svoje imovinske interese i zajedno sa ostalim NN licima, novac koji je stečen kriminalnim putem kroz legalne tokove opere i na taj način legalizuje nezakonito stečenu imovinu za čije porijeklo ne posjeduje dokaze. Istom je od strane šefa kriminalne grupe učinjeno obećanje da će zajedno sa drugim činiocima građevinskog lobija, dobiti atraktivne lokacije u opštinskom vlasništvu kako bi mogli da grade svoje hotele i druge objekte, zbog čega je Deripaski konkretno obećano da će kroz Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala" nova vlast u Budvi, izvršiti prenamjenu prostora na način što će zelenu površinu pretvoriti u gradsko-građevinsko zemljište i preko Ministarstva održivog razvoja i turizma tražiti ucrtavanje atraktivnog turističkog kompleksa sa višespratnom kulom-jedrom, koje će zemljište kasnije prodajom od strane nove skupštinske većine, predati Deripaski kao članu kriminalne organizacije i drugim NN licima kako bi na ovoj aktraktivnoj lokaciji razvijao svoj biznis.

Ogranak kriminalne organizacije koju čine lica povezana sa HG "Budvanska rivijera" postali su pripadnici kriminalne organizacije sa namjerom da sebi, šefu kriminalne organizacije i drugim pripadnicima, kroz završetak privatizacije ovog hotelskog kompleksa omoguće sticanje protivpravne imovinske koristi na način što je Milan Vučinić kao direktor novouspostavljenog akcionarskog društva AD "Sveti Stefan hoteli" koje je izdvojeno iz HG „Budvanska rivijera“ na sebe preuzeo ulogu da po instukcijama NN lica, nakon promjene vlasti u Budvi, pripremi i realizuje proces kompletne privatizacije i prelazak u privatne ruke ovog turističkog bisera. Pripadnici kriminalne organizacije u tom cilju postali su Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore koji je na sebe preuzeo ulogu da obezbijedi političku podršku u parlementu za donošenje takve odluke ali i u Vladi Crne Gore kako bi se realizovao kriminalni plan organizacije. Miodrag Kostić, kontroverzni biznismen iz Republike Srbije koji već posjeduje 30 % akcija HG Budvanska rivijera na sebe je preuzeo ulogu da otkupi preostali dio akcija kako bi postao većinski akcionar i time preuzeo upravljanje imovinom Budvanske rivijere, za šta je NN licu ako šefu kriminalne organizacije stavio na raspolaganju svoj kapital radi pripreme i realizacije plana. Nakon sticanja većinskog paketa akcija, namjera Kostića, Gvozdenovića i Vučinića je da, na prostoru sadašnjeg hotela "Slovenska plaža" pokrenu izgradnju stambeno-turističkog kompleksa koji je predviđen Detaljnim urbanističkim planom, da sruše postojeći hotel i rijetko preostale zelene površine, i izgrade projekat stambeno-turističkog sadržaja.
Pripadnik kriminalne organizacije postao je Petros Statis sa namjerom da kroz privatizaciju dijela imovine HG Budvanska rivijera stekne vrijednu imovinu na lokalitetu Svetog Stefana i Miločerskog parka, kako bi realizovao gradnju u Miločerskom parku stanove za tržište i ovaj vrijedni park pretvorio u stambeni kompleks, zbog čega je postao pripadnik kriminalne organizacije i pristao da učestvuje u akciji promjene vlasti u Budvi i uspostavljanju nove kooperativne vlasti koja će pružiti političku logistiku za realizaciju plana.

U vezi sa navedenim podnosilac prijave predlaže da nadležni tužilac izvrši uvid u sledeća dokazna sredstva i izvede sledeće dokaze:

- Saslušanje svih okrivljenih;
- Predlog za razrješenje predsjednika Opštine Budva;
- Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine Opštine Budva;
- Obezbjeđenje snimaka sa video nadzora u periodu djelovanja kriminalne organizacije hotel "Hilton" Podgorica i uvid u isti;
- Obezbjeđenje snimaka sa video nadzora u periodu djelovanja kriminalne organizacije hotel "Crowne Plaza" Beograd i uvid u isti;
- Sporazum od 26.09.2016. godine zaključen od strane političkih subjekata da neće formirati predizbornu ili postizbornu koalicijju sa Demokratskom partijom socijalista u opštini Budva;
- Sporazum o zajedničkoj izbornoj listi za izbor odbornika u Skupštini Opštine Budva, koji su potpisali u ime Nove srpske demokratije Đorđije Vujović, Pokreta za promjene Stevan Džaković, Demokratske narodne partije Jovan Gregović, Demokratske srpske stranke Niko Gracun, zaključen dana 19.09.2016.godine.
- Sporazum o postizbornoj koalicionoj saradnji, konstituisanju, organizaciji i vršenju vlasti u Opštini Budva;
- Dodatak Sporazumu o postizbornoj saradnji, konstituisanju, organizaciji i vršenju vlasti u Opštini Budva, zaključen dana 17,jula 2018. godine, koji je zaključen između Demokratske Crne Gore, Demokratskog fronta, Socijaldemokratske partije, Ujedinjene reformske akcije, Liberalne partije, Socijalističke narodne partije, DEMOS-a i nezavisnog odbornika Stevana Džakovića.

Realizacija kriminalnog plana kriminalne organizacije koju sačinjava NN lice kao organizator i ostali prijavljeni planirana je za dan 29. maj 2020. godine kada je zakazano održavanje 33. i 34. sjednice Skupštine Opštine Budva sa dnevnim redom razrešenje predsjednika opštine i razrešenje predsjednika skupštine, kao i imenovanje vršioca dužnosti na obije funkcije i to od strane nove odborničke većine koja je uspostavljena djelovanjem kriminalne organizacije i koja je suprotna izbornoj volji građana Budve jer odlučujući glas za smjenu vlasti je obezbijeđen davanjem mita odborniku Stevanu Džakoviću koji je dobio mandat sa liste Demokratskog fronta 2016. godine nakon održanih izbora i činio dio vladajuće većine, da bi sada, zbog primljenog mita prešao na stranu DPS, SD i Crnogorske a za račun kriminalne organizacije čiji je član postao. Time se direktno narušava član 2 stav 2 i 3 Ustava Crne Gore ( „Službeni list CG", br. 1/2007 od 25.10.2007. godine: Amandmani I do XVI - 38/2013-1.) koji propisuju da građanin vlast ostvaruje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika i ne može se uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima, u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu sve gore navedeno, iz preduzetih radnji osumnjičenih, načina izvršenja, perfidnosti, truda i napora svih osumnjičenih, otvara se širok osnov sumnje da je organizovana kriminalna grupa sa direktnim umišljajem izvršila krivična djela koja im se prijavom sa pravom stavljaju na teret, a koja se gone po službenoj dužnosti. Očekujemo da u najkraćem mogućem roku prikupite sve dokaze i protiv istih procesuirate naredbu za sprovođenje istrage a potom optužnicu, te da se po sprovedenom postupku i izvedenim dokazima oglase krivim i svi kazne po zakonu.

S obzirom na blizinu događaja čije će održavanje zasigurno značiti konačnu realizaciju plana kriminalne organzacija a to je sjednica Skupštine Opštine Budva koja je zakazana za 29.maj 2020. godine, ovim putem podnosimo predlog da nadležni državni tužilac u hitnom roku izrekne privremenu mjeru zabrane održavanja sjednice dok se ne ispitaju svi osumnjičeni, svjedoci i izuzmu svi dokazi koji su od značaja za odlučivanje u ovoj krivičnopravnoj stvari a sve kako bi se spriječilo dalje djelovanje kriminalne organizacije. Kod osumnjičenih postoji velika opasnost od bjekstva, uticaja na svjedoke kao i za prikrivanje tragova izvršenja krivičnih djela koja im se stavljaju na teret, podnosioci krivične prijave podnose i predlog da se istima odredi mjera nadzora odnosno zabrana napuštanja stana jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi izvršioci krivičnih djela mogli pobjeći, sakriti se, otići u nepoznato mjesto ili u drugu državu ili ometati vođenje krivičnog postupka.