02-08-2017

Krivična prijava protiv svih koji su učestvovali u izvršenju prinudne naplate u korist Internacionalne lige humanista

Sekretarijat za zaštitu imovine opštine Budva podnio je 28. jula Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u prethodnim mandatima u Opštini Budva, kao i protiv odgovornih lica u organizaciji Internacionalna liga humanista.

Krivična prijava protiv svih koji su učestvovali u izvršenju prinudne naplate u korist Internacionalne lige humanista | Radio Televizija Budva

Kako je navedeno u saopštenju koje je potpisao v.d. sekretara Nikola Plamenac, uvidom u predmet je utvrđeno da ne postoji dokumentacija koja potvrđuje da je Ugovor izvršen od strane Internacionalne lige humanista, kao i da prigovor na Rješenje o izvršenju kojim je izvršena prinudna naplata nije poslat.

"Shodno navedenom, nakon konsultacije sa Specijalnim državnim tužiocem, predmet je proslijeđen tužilaštvu na nadležnost", navedeno je u saopštenju postavljenom na sajtu Opštine Budva.U obrazloženju krivične prijave, takođe postavljene na opštinskom sajtu, navedeno je da se Ugovorom, koji je u novembru 2006. godine zaključio tadašnji predsjednik Opštine Budva Rajko Kuljača sa predstavnikom Internacionalne lige humanista, lokalna uprava obavezala da Centru za koordinaciju u Budvi plaća mjesečne subvencije u iznosu od 1.000 eura.Ugovoru je prethodilo potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji, a sve u cilju pripreme Budve za proglašenje internacionalnim humanističkim gradom mira, humanizma i interkulturalnog razumijevanja, po vlastitim programima i programima koje ponudi Opština Budva.

U novembru prošle godine, budvanska kancelarija Internacionalne lige humanista na čijem je čelu bio Slavko Dašić, prinudnim putem je sa računa Opštine "skinula" 82.188 eura, na ime navodno neisplaćenih obaveza Opštine prema njoj za perood od 2010. do 2016. godine.Kako je navedeno u krivičnoj prijavi, uvidom u predmet nakon prinudne naplate utvrđeno je da ne postoji dokumentacija koja potvrđuje da je Ugovor ikada izvršen od strane Internacionalne lige humanista.

Takođe, prigovor na Rješenje o izvršenju prinudne naplate nije ni poslat, jer se tadašnji predsjednik Opštine Srđa Popović izjasnio da nije isplaćen dug Opštine i da je Ugovor još na snazi.Dan kasnije, bivši predsjednik Popović obavještavava Internacionalnu ligu humanista da Opština Budva jednostranon raskida Ugovor.Kako piše u krivičnoj prijavi, "indikativno je da Popović prvo pušta da se izvršenjem skinu novčana sredstva sa računa Opštine Budva, a dan kasnije raskida Ugovor".

"Naročito, kada se uzme u obzir da je Popović bio član (direktor Centra za edukaciju kadrova) Internacionalne lige humanista, odnosno njen predstavnik u Crnoj Gori. Na osnovu svega navedenog postoji osnov sumnje da je riječ o fiktivnom poslu čiji je jedini cilj nezakonito sticanje imovinske koristi na teret budžeta Opštine Budva, kao i da je u realizaciji bilo uključeno više lica iz Opštine Budva", piše u krivičnoj prijavi koju je Sekretarijat za zaštitu imovine opštine Budva podnio Specijalnom državnom tužilaštvu.