05-12-2019

Dopune zakona za zaštitu studenata

Univerzitet Crne Gore (UCG) će usvajanjem dopuna Zakona o visokom obrazovanju urediti evidenciju i politiku na svim fakultetskim jedinicama, i stvoriti pretpostavku za unapređenje sistema, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović.

Dopune zakona za zaštitu studenata | Radio Televizija Budva

Dopunama Zakona studenti će moći da upišu specijalističke studije po modelu 3+1+1+3, još dvije godine, odnosno do studijske 2021/22 godine, dok će magistranti biti oslobođeni uplate dodatnih hiljadu EUR za prenos magistarskog rada na sledeću studijsku godinu.

Šehović je danas u parlamentu kazao da su Ministarstvo i Vladu motivisala dva razloga da izađu sa tim zakonskim rješenjem, a to su zahtjevi studenata magistarskih i specijalističkih studija.

„Imajući u vidu ta dva zahtjeva i prepoznajući i potrebu UCG-a da uredi politiku evidenciju na svim fakultetskim jedinicama, i stvori pretpostavku za unapređenje sistema, treba da izađemo u susret tim zahtjevima i da ih prepoznamo u dopunama Zakona o visokom obrazovanju“, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, ako taj zakon bude usvojen, otvoriće se prostor da studenti specijalističkih studija mogu upisivati studije po tom modelu i da magistranti budu oslobođeni uplate za prenos magistarskog rada.

On je naglasio da postoji nada za kvalitetnije visokom obrazovanje u Crnoj Gori iz nekoliko razloga.

„Prvi razlog je taj što treba da budemo zadovoljni što smo kao jedini u regionu se opredijeli za besplatne osnovne i master studije, a što se sve izmjenama Zakona o visokom obrazovanju sredinom 2017. godine prepoznalo“, rekao je Šehović.

Time su, kako je naveo, otvorili prostor da studiraju najbolji a ne oni koji imaju „nadublji džep“.

„Benefiti takvog opredeljenja će se tek osjetiti jer je obrazovanje nešto na čemu se zasniva progresivan napredak svake moderne države“, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, jednako je važno što je promijenjen model studiranja koji je prilagođen najboljoj evropskoj praksi.

„Važan je i model finansiranja koji je ustanovljen kroz ugovor o stidiranju čiji rezultati se očekuju. Bitno je što je na nivou Zakona defisan obavezan nivo praktične nastave koji se još uvijek ne primjenjuje do kraja“, rekao je Šehović.

On je podsjetio da je Zakonom iz 2017. propisano da studenti koji su upisali doktorke, magistarske i specijalističke studije prije stupanja novog zakona imaju pravo da ih završe po modelu po kojem su ih i upisali.

Šehović je istakao da su zahvalni, kolegama sa Univerziteta koji će uplaćeni novac studenata magistarskih studija vratiti.

„Vlada će opredijeliti potreban iznos novca UCG-u, kako bi nadomjestila taj izdatak. U narednim godinama ona će opredijeliti dovoljan iznos novca kako bi bilo omogućeno njegovo funkcionisanje“, kazao je Šehović.

On je naveo i da će podržati amandmane grupe poslanika koji otvaraju prostor za studisjke programe engleskom jezike.

„Činimo sve što možemo u uslovima u kojima funkcionišemo da podignemo kvalitet obrazovanja na veći nivo kao i da UCG kao temeljna institucija države zauzme onu poziciju koja mu u društtvu pripada“, zaključio je Šehović.

Poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović kazao je da će ta stranka podržati Predlog zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju i da isto očekuje od ostalih poslanika.

„Dopune zakona o visokom obrazovanju veoma su značajne za veliki broj studenata“, naveo je Popović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Radule Novović kazao je da su dopune Zakona nastavak politike usmjerene ka razumjevanju potreba i prava studenata u Crnoj Gori.

„Novim Predlogom zakona po skraćenom postupku daje se odgovor na pitanja značajna za dio studenata u Crnoj Gori”, rekao je Novović.

Kako je naveo, dopunama Zakona izlazi se u susret studentima i potvrđuju njihova prava.

„Sve ovo govori o tome da Crna Gora viskom obrazovanju prilazi sa posebnom pažnjom, ne deklarativno, nego konkretno. Na tom polju imamo još prostora za rad, ali ozbiljni iskoraci učinjeni u prethodnom periodu su dobar početak”, dodao je Novović.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković kazala je da će ta stranka podržati Predlog dopuna zakona o viskom obrazovanju.

„Sporan mi je jedan član zakona u kojem se navodi da ustanove mogu da vrše upis studentata na specijalističke studije. To znači da ne moraju, strah me je da se ne otvori prostor da neko može da procijeni da ne mora da vrši upis studentata”, objasnila je Vuksanović Stanković.

Kako je navela, pravno gledano, riječ „može” u zakonu znači da ne mora.

„Bojim se da se tu stvara prostor da pojedine univerzitetske jedinice mogu i ne moraju da vrše upis studenta na specijalističke studije”, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je dodala da je pred poslanicima veoma važan zakon, jer štiti studente.

Poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović kazao je da se stidi „ovakvog” Univerziteta Crne Gore

„Potrebna je temeljna reforma. Sve treba preispitati. Nije ministre ovo društvo znanja”, naglasio je Radulović.