10-06-2020

DPS Budva: 17 odbornika SO Budva čeka na mišljenje MJU u vezi sjednice

Sedamnaest odbornika budvanskog lokalnog Parlamenta, obratili su se Ministarstvu javne uprave, i tražili njihovo tumačenje u smislu poštovanja člana 40 stava 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, pred sjutrašnje održavanje sjednice opštinskog parlamenta, saopšteno je iz DPS-a Budva.

DPS Budva: 17 odbornika SO Budva čeka na mišljenje MJU u vezi sjednice | Radio Televizija Budva


Dopis: DPS Budva

"Iako je odbornička većina budvanskog parlamenta, uvjerena da predsjednik Skupštine nije sazvao 33. i 34. sjednicu Skupštine, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Budva, zbog činjenice da Skupština nije donosila odluke o predlozima za razrješenje predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, i to u roku od 30 dana od dana podnosenja predloga za razrješenje, kao politički subjekti koji smatraju da je ključno da se sve odluke donose u skladu sa pravnom legislativom države Crne Gore, obratili smo se Ministarstvu, i zatražili njihovo tumačenje, pred sjutrašnje održavanje sjednice opštinskog parlamenta", navodi se u saopštenju.


Foto: DPS Budva