05-06-2020

DPS Budva: 17 odbornika SO Budva podnijelo zahtjev za davanje mišljenja MJU

Povodom navodnih optužbi da odbornicima SO Budva nije omogućeno da se izjasne u roku koji predviđa Statut opštine, a vezano za inicijative koje se tiču predloga za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine, 17 odbornika SO Budva podnijelo je danas zahtjev za davanje mišljenja Ministarstvu javne uprave, saopšteno je OO DPS Budva.


"Danas su se 17 odbornika Skupštne opštine Budva u pisanoj formi obratili Ministarstvu javne uprave i zatražili njihovo mišljenje povodom dvije sjednice lokalnog parlamenta u Budvi na kojima se raspravljalo o inicijativama za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika Skuštine opštine Budva", navodi se u saopštenju OO DPS Budva.

Tekst obraćanja:

Poštovani, Obzirom da na 33. i 34. Sjednici Skupštine opštine Budva održanim 29. 05., 30. 05. i 3. 06. 2020. godine odbornicima Skupštine opštine Budva nije omogućeno da se izjasne u roku koji predviđa Statut opštine Budva, a vezano za inicijative koje se tiču predloga za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine, molimo da nam date mišljenje:

Da li su na sjednicama o inicijativi za razrješenje predsjednika opštine i inicijativi za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Budva, prekršeni rokovi utvrđeni Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutuom opštine Budva, te da li je predsjednik odnosno predsjedavajući skupštinom bio dužan da sazove sjednicu, da organizuje raspravu, i da obezbjedi da skupština glasa o predlogu za razrješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga za razrješenje.
 
17 odbornika SO Budva