13-05-2021

Ministarka Srzentić na okruglom stolu „Izazovi profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori”

„Zajedno sa premijerom pokrenula sam Kontinuirani dijalog sa medijima, prvi takvog tipa, tokom kojeg sa predstavnicima medija vodimo razgovore o svim temama koje opterećuju medijski sektor kako bismo zajedno pronašli sistemska rješenja. Vrlo sam zadovoljna što sam se posljednjih mjeseci srela sa preko 50 predstavnika medija u Crnoj Gori i iz prve ruke čula šta su to najveći problemi i izazovi.


Srzenitć, Foto: MINA

U Ministarstvu smo kreirali jednu sintezu svih tih izazova i problema, takozvanu “banku potreba” koja treba da nam posluži kao polazna osnova za izradu Prve medijske strategije u Crnoj Gori’’, saopštila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, na okruglom stolu “Izazovi profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori”, koji je, u organizaciji NVO „Građanska alijansa” održan juče.

„Svjesna sam koliki napor svakodnevno ulažete da odgovorite svim zadacima, i koliko je teško, u ovako polarizovanom društvu, u ovoj pandemijskoj situaciji, u mnoštvu lažnih vijesti i dezinformacija sačuvati kredibilitet, etičke i profesionalne standarde. Napadi na novinarke, novinare i imovinu medija u Crnoj Gori u kontinuitetu i dalje nemaju adekvatan pravosudni epilog u Crnoj Gori. Nakon posljednjih, a sve učestalijih napada na novinarke i novinare, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, otvorili smo temu da se izmijene i dopune zakoni kako bi se novinarke i novinari u Crnoj Gori zaštitili na adekvatan način. Potrebno je pronaći optimalno rješenje u cilju zaštite novinara i inkriminisanja napada na novinare, kao i sprečavanje napada na novinare prilikom vršenja profesionalnih zadataka“ – ocijenila Srzentić.

Ona je ocijenila da je finansijska situacija u medijima izazovna, da su marketinški prihodi drastično opali u vremenu pandemije, te da je teško u takvom ambijentu obezbijediti stimulativne uslove za rad novinara i novinarki. Takođe, izrazila je uvjerenje da će se, kada na pravi način uredimo raspodjelu iz javnih sredstava i kad pokrenemo Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, otvoriti nove prilike za širok dijapazon medija koji su od važnosti za zajednicu.

Ministarka je saopštila da je u 2021. godini predviđena izrada Medijske strategije i reforma medijskog zakonodavstva.

Ona je kazala da će fokus biti i na medijskim zakonodavnim reformama koje se odnose na donošenje novog Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama i izmjene Zakona o medijima i Zakona o RTCG kako bi uskladili sva tri zakona. Cilj izmjene medijskih zakona je i jačanje samostalnosti javnih servisa u finansijskom i uređivačkom smislu sa posebnim osvrtom na uslove finansiranja lokalnih javnih emitera.

Srzentić je istakla da je veoma važno da na pravi način razumijemo potrebe medija, novinara i novinarki u Crnoj Gori i da na bazi tih potreba kreiramo politike i pokrećemo konkretne akcije.

„Želim da se sve novinarke i novinari osjećaju jednako slobodni i zaštićeni da rade svoj posao nesmetano i uz punu podršku države. Samo u takvom ambijentu možemo da govorimo o istinskoj slobodi medija i punom uvažavanju novinarske profesije. Nedavno smo na vrlo konkretnom primjeru pokazali kako institucije treba da osluškuju potrebe medija, pa sam u odnosu na prigovore koje smo dobili u okviru Konkursa za dodjelu budžetskih sredstava štampanim medijima i portalima, zatražila da Komisija odmah reaguje i ispita prigovore“ – kazala je Srzentić.