31-07-2020

Dvorana Sportskog centra Morača privremena bolnica za kovid pacijente

Velika dvorana Sportskog centra Morača biće određena za privremenu bolnicu u kojoj će se liječiti oboljeli od COVID-19, odlučila je Vlada.

Dvorana Sportskog centra Morača privremena bolnica za kovid pacijente | Radio Televizija Budva

Vlada je, bez održavanja sjednice, dala saglasnost da Karmela Mujičić bude glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite – Odsjeku za zdravstveno-sanitarnu inspekciju.

"Usvojena je Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zadatak Komisije da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

„Komisija treba da sarađuje sa organima nadležnim za vođenje tih istraga, da na osnovu dobijenih informacija sačini pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga i da pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti i u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da su na sjednici, koja je održana 2018. godine, produžili Komisiji rad na još dvije godine, odnosno do 23. septembra ove godine.

„Uzimajući u obzir značaj koji rješavanje napada na novinare i imovinu medija ima za crnogorsko društvo i dalji nastavak procesa evropskih integracija, nakon isteka navedenih rokova, predloženo je da se ponovo formira Komisija, u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno vršenja novinarskog poziva“, navodi se u saopštenju.

Data je saglasnost da predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije pripada mjesečna naknada za rad, i to predsjedniku Komisije u iznosu od 70 odsto, a članovima i sekretaru Komisije u iznosu od 50 odsto prosječne bruto zarade.

Vlada je preporučila Vrhovnom državnom tužilaštvu i zadužila Upravu policije da dostave Komisiji izvještaje o stepenu realizacije preporuka za svaki konkretan slučaj napada na novinare i imovinu medija, koje su date u izvještajima Komisije.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG) za studijsku 2020/2021. godinu, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

"A kojom je na zahtjev UCG odobren dodatni upis 17 kandidata na Arhitektonski fakultet i 40 kandidata na Medicinski fakultet", dodaje se u saopštenju.