21-02-2024

Evropska preporuka: Policajci i inspektori da nose kamere na tijelu

Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) preporučio je Crnoj Gori tri konkretne mjere u cilju bolje zaštite pritvorenika od zlostavljanja policije i sprovođenja konkretnih promjena, od kojih je ključna nošenje kamera na tijelu policijskih i kriminalističkih inspektora.


Ilustracija, Foto: RTCG

Delegacija CPT-a razgovarala je u Crnoj Gori sa potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem, ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem i kao i sa visokim zvaničnicima Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića u Podgorici 15. i 16. februara.

Razgovori su bili fokusirani na dugogodišnju zabrinutost Komiteta u vezi sa tretmanom osoba koje drži policija, odgovornosti i efikasnosti istraga o navodima o zlostavljanju. Razgovarano je i o sistemu pritvora u Crnoj Gori, posebno lošim režimima i ograničenjima prava pritvorenika na posjete i telefonske razgovore. Delegacija je bila posebno zainteresovana da sazna o koracima koji se preduzimaju za sprovođenje preporuka CPT-a u ovom pogledu, kao što je navedeno u njegovom izvještaju o posjeti 2022.

Predsjednik CPT-a Alan Mitčel istakao je tri konkretne mjere koje crnogorske vlasti mogu sprovesti u cilju bolje zaštite pritvorenika od zlostavljanja policije i sprovođenja konkretnih promjena.

"To bi uključivalo obavezno nošenje telesnih kamera od strane policijskih i kriminalističkih inspektora, obavezno audio-vizuelno snimanje svih policijskih razgovora sa osumnjičenima, uključujući i informativne razgovore i obavezno nošenje vidljivih identifikacionih oznaka tokom svih oblika policijske intervencije. To su mjere za sprečavanje nasilja, ali i za zaštitu od lažnih optužbi na račun policijskih službenika", naglasio je Mitčel.

Efikasna odgovornost uz brze i djelotvorne istrage, sankcije srazmjerne težini krivičnog djela zlostavljanja ili mučenja, nulta solidarnost sa policijskim zlostavljačima i pojačana zaštita uzbunjivača i tužilački resursi takođe djeluju kao moćne mjere odvraćanja od kulture policijske nekažnjivosti, istakla je delegacija CPT-a.

Razgovori su bili povod da Bečić i Šaranović najave čvrstu namjeru da se angažuju u pojačanoj saradnji u oblasti sprečavanja zlostavljanja policije i jačanja mjera odgovornosti protiv zlostavljanja policije.

Na najvišem političkom nivou, potpredsjednik Vlade je istakao da Crna Gora ima „politiku nulte tolerancije prema svakom obliku ponašanja koji suštinski narušava ljudska prava“. S tim u vezi, „ključna je uloga tužilaštva, ali naravno i izvršne vlasti, koja ne smije da se ograniči samo na tužilaštvo već i na mjere suspendovanja službenika koji su nedoličnim ponašanjem ukaljali časnu policijsku značku.“

Bečić je istakao da je Vlada Crne Gore preduzela konkretne mjere, poput izmjena Krivičnog zakonika, s ciljem jačanja pravnog okvira za borbu protiv torture i zlostavljanja i istakao da Crna Gora aktivno radi na implementaciji preporuka CPT-a, uključujući kroz obuku i usaglašavanje podzakonskih akata sa ovim preporukama

Predsjednik CPT-a podržao je mjere koje su najavile crnogorske vlasti i veoma pozdravio otvorenu atmosferu i konstruktivan duh u kojem su vođeni razgovori. On je podvukao potrebu za zakonskim promjenama, kao i dovoljnim resursima da bi se preporuke CPT-a u potpunosti primijenile.

(RTCG)