14-08-2020

GA: Podržite nas da pokažemo da je SO tu zbog nas tokom cijelog mandata, a ne mi zbog nje

"Građanska Akcija će pored svog osnovnog programskog zadataka, hitnog zaustavljanja svakog daljeg falsifikovanja isteklih planova „Organizovane kriminalne grupe“, inicirati predlog za raspisivanje referenduma da se građani izjasne na pitanje: Da li ste da se nadležnost nad upravljanjem plažama na teritoriji opštine Budva prenese sa JPMD na Opštinu Budva?", poručili su iz Građanske akcije.

GA: Podržite nas da pokažemo da je SO tu zbog nas tokom cijelog mandata, a ne mi zbog nje | Radio Televizija Budva

Kako su kazali, predlog za raspisivanje referenduma može podnijeti predsjednik opštine, 11 odbornika ili 20% građana sa pravom glasa, od ukupno upisanih birača u opštini Budva.

"Ako ne uspijemo da obezbijedimo prve dvije mogućnosti,
pokrenućemo akciju prikupljanja 20% podrške građana, što smatramo da neće biti preveliki problem i na taj način podnijećemo predlog za raspisivanje referenduma. Na istom referendumu postavićemo i sledeća pitanja: Da li ste da se Luka Budva vrati u nadležnost opštine Budva? Da li ste da opština Budva izglasa javni interes za Citadelu u starom gradu i na taj način da Citadela pređe u vlasništvo opštine? Da li ste da se iz budžeta opštine Budva izdvaja svake godine po 1% za zdravstvo i 1% za obrazovanje? Otprilike po 300 do 400 hiljada evra godišnje. Građani imaju pravo da se samoorganizuju i putem referenduma odlučuju o svim pitanjima koja su u nadležnosti Skupština opštine, referendumskim izjašnjavanjem mogu da mijenjaju odluke skupštine, samim tim referendumsko izjašnjavanje je jače od svakog izjašnjavanja Skupštine opštine. Njegovo visočanstvo građanin, na dan izbora ne prenosi sav svoj suverenitet na odbornika ( izbornu listu ), već jedan dio suvereniteta ostavlja za sebe, da se putem referenduma izjasni o svim bitnim pitanjima za funkcionisanje lokalne samouprave", kazali su.

Oni sitiču, da upravo iz razloga što se građanima podkrada biračko pravo, jer ne mogu da glasaju direktno za kandidata sa liste, a ako se građani prihvate kandidature onda se diskriminišu jer se mandati dodjeljuju po redosledu kandidata na listi, tako da su skupštine u Crnoj Gori pa i SO Budva, izraz visoke korupcije i diskriminacije biračkog prava.

"Dok se ne otvore izborne liste i najzad izjednači biračko pravo, građanima ćemo ponuditi, da iskoriste dio suvereniteta koji nisu prenijeli korumpiranoj skupštini, kako bi se putem referenduma izjasnili oko gore pomenutih pitanja, u slučaju da na referendum izađe 50% upisanih građana i 50%  od izašlih građana +1 glasa potvrdno, to će biti odluka koja se mora objavti u Sl. listu i imaće snagu kao da je odluku usvojila Skupština opštine Budva, odnosno izvršna vlast moraće da je realizuje. Ako se slažete s ovim programskim ciljem Građanske Akcije, podržite nas da zajedno pokažemo da je Skupština opštine tu zbog nas tokom cijelog mandata a ne mi zbog nje, samo na dan izbora. Zaokružite broj 5", zaključuje se u saopštenju.