18-02-2022

Građanska akcija: Partija penzionera invalida rada i restitucije

Član Građanske akcije dr Vujičić Božidar obratio se šefici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


Foto: Građanska akcija

Tekst Otvorenog pisma prenosimo integralno

Partija penzionera invalida rada i restitucije

Otvoreno pismo

Poštovana šefice Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predlažemo vam da izvijestite poslanike Evropskog parlamenta da je Skupština Crne Gore neustavna i zasnovana na sistemskoj diskriminaciji biračkog prava, da se kao takva ne može boriti protiv korupcije i zalagati za ispunjavanje privremenih mjerila za vladavinu prava, utvrđenih poglavljima 23 i 24, koja poglavlja su prioriteti za napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima. To je vaša i obaveza. Tek formiranjem ustavne Skupštine, sastavljene od poslanika izabranih bez diskriminacije, može se očekivati napredak u pristupnim pregovorima.

Biračko pravo se sistemski diskriminiše odredbama člana 39a i 96 Zakona o izboru odbornika i poslanika, koje određuju da u četiri kandidata na izbornoj listi mora biti najmanje jedan kandidat manje zastupljenog pola i odredbom da se mandati kandidatima na izbornoj listi raspoređuju po redosledu na izbornoj listi.
Navedene odredbe zakona su diskriminatorske i u suprotnosti su sa međunarodno priznatim standardima i dobrom praksom u izbornom zakonodavstvu. Delegacija OSCE/ODIHR koja je pratila parlamentarne izbore 2016. godine u Crnoj Gori u konačnom izvještaju uputila je Crnoj Gori prioritetnu preporuku, da se zakonske nadležnosti za glasanje trebaju izmijeniti tako da su u skladu sa Ustavom, kao i međunarodnim obavezama i dobrom praksom.
Za usaglašavanje zakona sa međunarodnim propisima neophodna je podrška proste većine poslanika, odnosno podrška 41 poslanika. Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine, za usaglašavanje zakona sa međunarodnim propisima propisan je hitan postupak.

Ukažite javno mapu puta za ubrzanje reformi u Crnoj Gori, da Crna Gora ne može dalje na putu ka Evropskoj uniji sa poslanicima izabranim diskriminacijom biračkog prava, već da se Zakon o izboru odbornika i poslanika mora uskladiti sa Ustavom i međunarodnim propisima, kako bi se stvorila osnovna predpostavka za izbor ustavne Skupštine i predpostavka za ispunjavanje privremenih mjerila za vladavinu prava, utvrđenih poglavljima 23 i 24.