15-04-2022

Gregović: Bez obzira na okolnosti, spremno dočekujemo početak turističke sezone

Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove Opštine Budva Srđan Gregović u Jutarnjem programu Televizije Budva osvrnuo se na najvažnije aktivnosti koje je ovaj opštinski resor realizovao u prethodnom periodu. On je kazao da su u prethodna dva mjeseca uređeni školski parkovi, napravljene su nove table za osmrtnice, a aktuelni su bili i radovi na održavanju javne rasvjete.


Printscreen: Youtube/RTV Budva

“Očigledno je problem što još uvijek nemamo budžet, a dok se budžet ne usvoji mi realizujemo aktivnosti u skladu sa postupcima koji su započeti u prethodnoj godini. Stekli smo određena sredstva kroz privremeni plan finansiranja koja smo inkorporirali u privremeni plan javne nabavke i isti maltene sproveli do ovog datuma. To se najvećim dijelom tiče same pripreme turističke sezone, onih aktivnosti koje su nužne, kao što je tekuće održavanje gradske infrastrukture, horizontalne i vertikalne signalizacije, kao i opremanja sa putnom opremom. Bez obzira na okolnosti, možemo da kažemo da ćemo spremni dočekati sve naše obaveze vezano za period početka turističke sezone”, istakao je Gregović.

Prema njegovim riječima, radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji obično se završavaju do kraja maja mjeseca.

“Prethodne godine uspjeli smo da u redovnom roku završimo budžetske i tenderske obaveze, kroz privremeni plan finansiranja i privremeni plan javne nabavke. Tako da ćemo realizaciju tog posla započeti 5. i završiti do 25. maja. Što se tiče same horzontalne signalizacije, slijedi iscrtavanje 20 km linija -. 16 punih, a četiri isprekidanih, 250 pješačkih prelaza, 40 pozicija za autobuska stajališta i nekih 180 pozicija za taksi prevoz. Takođe, u dijelu putne opreme su i usporivači brzine, saobraćajna ogledala i jedan zanačajan broj saobraćajnih znakova”, rekao je on.

Gregović je napomenuo da Sekretarijat ima dobru saradanju sa mjesnim zajednicama.

“U posljednjih godinu i po dana se desilo da se konstituišu novi savjeti mjesnih zajednica. Lijepo je vidjeti volju i energiju koja proističe iz osnovnih ćelija gdje se građani okupljaju. Veoma je važno za nas što se na jedan artikulisani način ti zahtjevi iskazuju prema nama. Svakako reagujemo, u granicama onog što možemo”, naveo je.

Podsjetio je da je u Mjesnoj zajednici Podkošljun, javna rasvjeta obnovljena nakon 16 godina.

“Mi imamo jedan program koji usmjeravamo prema Komunalnom preduzeću iz budžetskih sredstava Opštine, prema Radnoj jedinici za održavanje rasvjete. Međutim, uporedo sa tim mi takođe iz sopstvenih izvora Sekretarijata dajemo značajna sredstva za održavanje javne rasvjete u dijelu popravke polja javne rasvjete, identifikovanja kvarova, kao i modernizacije i značajnog produženja pojedinih linija. U Mjesnoj zajednici Podkošljun smo imali značajne zahvate, kao i u nekim drugim mjesnim zajednicama. Za godinu dana uspjeli smo da napravimo četiri do pet kilometara novih linija rasvjete”, rekao je Gregović.

Aktivnosti Sekretarijata bile su fokusirane i na dugogodišnji problem atmosferskih kanala.

“Posvetili smo se tome unazad nekoliko godina. Kada dođe do jačih padavina i bujičnog udara na pojedinim pozicijama u gradu, nama informacije koje dolaze dan poslije od Službe zaštite i spašavanja pokazuju da li sistem funkcioniše ili ne funkcioniše. U periodu prije pet godina oni nisu mogli da stignu na sve lokacije, da bi najmanje petnaestak lokacija koje smo uspjeli da identifikujemo kao crne tačke i uspjeli da spriječimo posljedice na samoj lokaciji u dijelu plavljenja objekata i smanejnja atmsoferskih voda na samim saobraćajnicama. Nakon posljednjeg jačeg udara, kada su ostale opštine bile u značajnijem problemu, Budva je prošla zadovoljavajuće. Radili smo i čišćenje nekoliko većih bujičnih potoka u Petrovcu i Budvi, to nije rađeno unazad desetak i više godina”, kazao je načelnik Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Osvrnuo se i na sportsko-rekreativnu infrastrukturu na području Budve, istakavši da je riječ o segmentu koji je važan za svaki grad, te da djecu treba usmjeriti ka tim sadržajima.

“Prije tri godine ušli smo u proces obnove postojećih terena, kojih nažalost nemamo puno u gradu, kao i izgradnju novih površina sa otvorenim terenima. Krajem prošle godine završili smo površinu od 2,5 hiljade kvadrata u Petrovcu sa dva terena. U toku je i izgradnja igrališta na Svetom Stefanu koje će, nadamo se, biti u funkciji do 15. juna. Takođe, Sekretarijat za investicije sprovodi aktivnosti u Bečićima, a veoma brzo biće zaključen i ugovor za igralište na Jazu. Mi smo se bavili i zelenim površinama i njihovim uređenjem i opremanjem. Ponosni smo na to što prostor u centru grada, kod SMŠ “Danilo Kiš”, opremamo za boravak djece, sa određenim sadržajima kao što je amfiteatar za kulturna dešavanja manjeg kapaciteta. Trenutno povlačimo drenažne cijevi, da bi povkli vodu sa tih površina, vršimo priključak na samoj parceli, u cilju povezivanja sa automatskim sistemom navodnavanja koji će biti prvi takav u opštini Budva”, najavio je Gregović.

On je saopštio da su u toku završni radovi na izgradnji pješačka staza u park šumi Malo brdo u Petrovcu, koja će biti u punoj funkciji do 25. maja.

Podsjetio je da je na području Budve obnovljeno oko 15.000 metara kvadratnih za sportsko-rekreativne sadržaje, te da će lokalna uprava nastaviti ovakve aktivnosti, u skladu sa prostornim mogućnostima i budžetskim sredstvima.

U planu je i sanacija Bedema grada Budve.

“Pred kraj prošle godine došlo je do dramatičnog slijeda događaja, a mi smo kao Sekretarijat sa stručnim licima izašli na lokaciju, sagledali situaciju i uradili elaborat koji daje osnov za dalje aktivnosti. U toku je izrada tehničkog rješenja koja će biti zaključena do 15. maja, da bi potom ušli u proceduru tendera. Pošto se radi o oštećenju spoljne strane bedema, trebali bi da uđemo u tu aktivnost krajem jula ili početkom avgusta”, kazao je Gregović.

M.S.