24-04-2024

Gregović o sanaciji starogradskih Bedema: U narednim mjesecima uređenje kamenog plašta ispod Citadele

Prošle su već dvije godine od kada je na poziv javnosti konstatovano oštećenje starogradskih bedema sa morske strane. Za sve ovo vrijeme, urađeni su snimci sa terena, pripremljen je elaborat, kontaktiran je Zavod za zaštitu kulturnih dobara, obezbijeđena su sredstva i pristupilo se fazi sanaciji, kazao je za Radio Budvu sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, Srđan Gregović.


Foto: TOB

"Prije dvije godine, na bazi alarmiranja javnosti, pristupili smo monitoringu bedema i urađen je elaborat koji je prepoznao neke kritične pozicije, njih pet. I mi smo u skladu sa tim i na osnovu uslova od strane Uprave uradili jedan konzervatorski projekat koji je u tehničkom smislu razradio rješenja za sve ove pozicije, kazao je on.

Nakon toga, opredijeljena su sredstva kroz Plan javnih nabavki, sproveden je postupak i angažovani su izvođači radova.

"Izvođač je već u februaru u prvoj fazi bio vezan za tri pozicije, od kojih su dvije Glavna gradska vrata i bastion Murava. To je negdje u februaru i u prvim danima marta sanirano i ostala je treća pozicija koja zahtjeva adekvatne vremenske uslove sa morske strane, a to je kameni plašt ispod Citadele, tako da ćemo to u narednim mjesecima realizovati u onim optimalnim uslovima", dodao je sekretar za komunalno-stambene poslove.

Kako je naglasio, Stari grad treba da bude bezbjedan za sve posjetioce.

"Potrebno je da se taj monitoring koji je započet sa izradom elaborata obavlja u kontinuitetu i da se reaguje u realnom vremenu. I dalje ćemo nastaviti u tom smjeru", zaključio je Gregović.

M.S.