26-05-2020

I čelnicima državnih firmi i agencija prepolovili plate

Iz Ministarstva finansija kažu da mjera Vlade znači i da se rukovodiocima u državnim preduzećima i nezavisnim agencijama smanjuju plate za 50 odsto za maj i jun.

I čelnicima državnih firmi i agencija prepolovili plate | Radio Televizija Budva

Vladinom odlukom da za maj i jun prepolovi plate javnim funkcionerima koji su prepoznati u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u okviru grupe poslova A i B obuhvaćeni su i rukovodioci preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo ili je osnivač nekog pravnog lica, kao i rukovodioci nezavisnih regulatornih agencija. To je zvanično saopšteno “Vijestima” iz Ministarstva finansija.

U okviru drugog paketa mjera podrške građanima i privredi za suzbijanje ekonomskih posljedica pandemije, Vlada je odlučila da smanji plate za 50 odsto funkcionerima za dva mjeseca. To smanjenje je oko pola miliona eura i njime je obuhvaćeno 223 funkcionera.

Kako je ranije objasnio ministar finansija Darko Radunović umanjenje zarada odnosi se na maj i jun odnosno dok traje drugi paket mjera. Njihove sadašnje osnovne zarade iznose preko 1.000 do oko 2.100 eura.

U A kategoriji su predsjednici države Vlade, Skupštine, Vrhovnog i Ustavnog suda.

U B kategoriji su vrhovni državni tužilac, predsjednik Senata državne revizorske institucije, potpredsjednici Skupštine i Vlade, zamjenici predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda, ministri, poslanici, glavni pregovarač za EU, sudije Vrhovnog i Ustavnog suda, državni tužioci, glavni specijalni tužilac, predsjednici Sudskog savjeta i Apelacionog suda, članovi Senata DRI, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, direktori ANB-a i ASK-a, generalni sekretari Vlade, Skupštine i Ustavnog suda, šefovi kabineta premijera, predsjednika države i parlamenta, ostali nosioci pravosudnih i tužilačkih funkcija...

“Članom 2 Odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2020. godinu, propisano je da se za zaposlene čiji su koeficijenti utvrđeni u u grupi poslova A i B u Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru vrijednost koeficijenta za obračun osnovne zarade za maj i jun 2020. godine, u bruto iznosu je 45 eura” kazali su Ministarstvu finansija.

Manjak kontrole
Kako su pojasnili u Ministarstvu finansija, plate rukovodilaca u preduzećima u kojima je država većinski vlasnik ili je osnivač nekog pravnog lica utvrđuju se u okviru grupa poslova B,C i D u skladu sa kolektivnim ugovorom i saglasnošću Vlade.

“Poštujući norme, za sve zaposlene u preduzećima u kojima država ima većinsko vlasništvo i nezavisnim regulatornim tijelima čiji su koeficijenti utvrđeni u okviru grupe poslova B obračunska vrijednost koeficijenta za maj i jun iznosi 45 eura, odnosno umanjenja je za 50%, imajući u vidu da je obračunska vrijednost koeficijenta iznosila 90 eura”, kazali su u Ministarstvu.

Poslovanje preduzeća u državnom vlasništvu predstavlja jedan od važnih elemenata za razvoj crnogorske ekonomije, jer te firme imaju značajan broj zaposlenih i novac, a država već godinama ne čini ništa da uspostavi adekvatnu kontrolu nad njihovim poslovanjem. To se posebno odnosi na kontrolu politike zarada u firmama kojima je za uspješno poslovanje potreba depolitizacija i upošljavanje profesionalnog rukovodećeg kadra.

Zakonom o zaradama u javnom sektoru, čiji je cilj bio transparentnost i pravedna javna potrošnja, obaveza je državnih preduzeća da smanje zarade za 10 procenata u prvoj, odnosno pet u drugoj godini, ako su negativno poslovala u prethodnoj. U javnosti do danas nije predstavljena nijedna analiza Ministarstva finansija povodom ove zakonske odredbe.

Iz tog Vladinog resora podsjećaju da se odredbe Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ne odnose na zaposlene u Centralnoj banci, nezavisnom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja, a koje se pretežno finansira iz sredstava međunarodnih organizacija, Crvenom krstu Crne Gore,

Elektroprivredi, Investiciono-razvojnom fondu i zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država odnosno opština ili je u većinskom vlasništvu države odnosno opštine, a ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze.