03-12-2014

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u školstvu

U Akademiji znanja u Budvi juče je, u organizaciji Sekretarijata za lokalnu samoupravu, organizovano predavanje na temu „Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori” u kontekstu Rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici, u okviru obilježavanja kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u školstvu | Radio Televizija Budva

Kako se na ovaj način, ispunjavaju obaveze ne samo iz Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti Opštine Budva za 2013 /2014. godinu, nego i obaveze iz nacionalnog Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period 2013 – 2017, te iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici iz 2011. godine, Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011 – 2015 i Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici iz 2011. godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je podržalo ovu aktivnost Opštine Budva.

U ime Opštine Budva obratio se Potpredsjednik Opštine Budva Ljubomir Filipović, a u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministar dr Suad Numanović.