09-01-2018

Iz "Pogrebnih usluga" traže pripajanje "Komunalnom preduzeću"

Usljed nemogućnosti da sa menadžmetnom preduzeća ostvare dijalog na temu sprečavanja umanjenja zarada zaposlenima u d.o.o. "Pogrebne usluge" Budva, zaposleni su se obratili predsjedniku Opštine Draganu Krapoviću za prijem na razgovor, i to u dva navrata, ali njihovom zahtjevu nije udovoljeno.

Iz

Kako piše u saopštenju koje nam je dostavljeno od zaposlenih u d.o.o."Pogrebne usluge" oni nisu obaviješteni o razlozima zbog kojih nije upriličen prijem. Uz zahtjeve za sastanak, predstavnici zaposlenih, dostavili su gospodinu Krapoviću svoje stavove i argumente u vezi sa Odlukom menadžmenta o umanjenju zarade. Ovo iz razloga što zaposleni nisu imali prilike da prenesu gospodinu Krapoviću svoje stavove prije njegovog gostovanja u emisiji "Problem" na TV Budva, a na kojoj je iznio stanje u ovom preduzeću koje mu je prezentovano isključivo od strane menadžmenta preduzeća, ne i od strane zaposlenih. Time gospodin Krapović nije imao potpunu sliku stanja u ovom preduzeću, pa koristimo priliku da putem sredstava javnog informisanja njega ali i ukupnu javnost bliže upoznamo sa situacijom u preduzeću.

Najprije ističemo neslaganje sa izjavom gospodina Krapovića da su zaposleni u ovom preduzeću zapošljavani "po političkoj osnovi". Ako je bilo takvih zapošljavanja, pitamo se zašto se i prethodna vlast u Budvi odnosila prema ovom preduzeću maćehinski i zašto nam za četiri godine nije iz opštinske kase opredijeljen niti jedan euro. Prvi put, od osnivanja ovog preduzeća, desilo se da preduzeće gotovo pet mjeseci nije posjedovalo grobna mjesta za prodaju, već su se građani sami snalazili. Godinama unazad zaposleni su se suočavali sa neredovnim isplatama zarada i kašnjenjem u uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. I tim povodom su se zaposleni u više navrata obraćali Opštini, ali bezuspješno, pa postavljaju logično pitanje da li je interes Opštine Budva i građana Budve da ovo preduzeće postoji i da stabilno posluje. Očigledno da nije, jer pored naprijed navednog, zaposleni se u ovom trenutku suočavaju sa umanjenjem zarada od 20%, sa jasnom intencijom da se u ovoj godini zarade umanje za dodatnih 23%! Ovim se vrši direktan udar na i onako nizak standard zaposlenih koji ne mogu izdržati teret finansiranja dva direktora i pet članova Odbora direktora kao i angažovanje posebnih agencija i službi za obavljanje određenih poslova, poput knjigovodstvenih i pored činjenice da postoje sistematizovana radna mjesta za ove poslove, navode radnici "Pogrebnih usluga".

Zbog svega navedenog, tražimo da Opština Budva izvrši pripajanje D.O.O "Pogrebne usluge" Budva "Komunalnom preduzeću" d.o.o Budva, čijoj nadležnosti i pripada ova djelatnost, a kako je to regulisano u ostalim opštinama u Crnoj Gori. Ovim činom bi postigli da 12 radnika našeg preduzeća ne budu problem za Opštinu Budva, što očigledno jesmo, jer profit koji se ostvaruje iz ove djelatnosti pokriva troškove zarada radnika kao i tekućeg održavanja.Posebno ističemo da je Odbor direktora na sjednici održanoj 21.12.2017.god., na dnevni red stavio pitanje umanjenja naknade Odboru direktora protiv koje su glasala četiri člana, dok je samo jedan član glasao za umanjenje, pa se iz toga da zaključiti koliko se ”brine” o preduzeću. Za drastično umanjenje zarada zaposlenima, donijeta je jednoglasna odluka. Podsjećamo da su zaposlenima već 2014.godine umanjene zarade 10%, Odlukom Odbora direktora, br. 01-632/1 od 31.12.2014.god., te pored toga ukinuta i naknada za prevoz, dok je naknada odboru ostala nepromijenjena do danas i oslanja se na Odluku koju je donio Upravni odbor još 2008. godine, i ako znamo da naknade određuje Opština kao osnivač. Ovo sve govori o samovolji menadžmenta čije su plate itekako visoke, a pritom ne dozvoljavaju umanjenje dok radnike guše umanjenjima.

Radnici ne mogu i neće trpeti ovako ponašanje menadžmenta jer nisu radnici krivi što je preduzeće dovedeno u ovu situaciju. Radnici žele da rade i da od svoga rada obezbijede egzistenciju svojim porodicama. Najava daljeg umanjenja zarada, dok su troškovi života sve veći, posebno uvećanjem PDV-a koje će proizvesti i veće cijene proizvoda i usluga, dovodi u pitanje egzistenciju zaposlenih.

Zato još jednom pozivamo nadležne da se pronađe dugoročno rješenje za ovo preduzeće u suprotnom smo primorani pristupiti radikalnijim potezima, zaključili su zaposleni u ovom preduzeću.