05-11-2021

Izabrano novo rukovodstvo TOB-a

Na današnjoj sjednici Skupštine Turističke organizacije Opštine Budva kojoj je prisustvovalo 17 od ukupno 23 člana, potvrđen je novi skupštinski saziv i izabrani novi Izvršni i Nadzorni odbor.


Foto: Vijesti

Na sjednici su bili prisutni predstavnici turističke privrede, hotelijeri, Udruženje ugostitelja Budve, JP Morsko dobro i mjesne zajednice, dok se nisu odazvali predstavnici TO Budva, NTO, JU Grad teatar.

Nakon izdatog predloga dnevnog reda, u protokolarnom reagovanju primjedbe na način sazivanja sjednice i njeno održavanje iznio je nekadašnji predsjednik Nadzornog odbora TO Budva Ninoslav Kaluđerović. On je kazao da je zamišljao da će danas biti održana svečana sjednica na kojoj bi se pričalo o postignutim rezultatima u prethodnom periodu, ali da se za razliku od toga pogriješilo u vezi njenog sazivanja, kao i da se na vrijeme ukazivao na istek mandata Izvršnog i Nadzornog odbora. Pozvao je na odlaganje sjednice, jer na njoj nisu prisutni predstavnici TO Budva, NTO i resornog ministarstva.

"Skupštinu Turističke organizacije čine turistički radnici iz opštine Budva, predstavnici Ministarstva i Nacionalne turističke organizacije. Njih danas sa nama nema. Oni su stavili jasno do znanja da je trebalo neke stvari odraditi malo sporije da bi došli do nečega što je kvalitet. Pravilnikom iz 2018. godine je utvrđeno da je Budva jedno turističko mjesto. To znači da su stručne službe zajedno sa službama koje su pripremale sjednicu trebale da sazovu svi savjeti mjesnih zajednica, da se legitimišu mjesnih zajednica, da se sabere jedan čovjek koji će biti u Skupštini TO Budva. Ja sam gotovo siguran, da se sačekalo i radilo sve po zakonu, ne bismo dobijali "packe" od ministarstva", istakao je Kaluđerović.

Sekretarka Sekretarijata za privredu Slavica Maslovar je kazala da ne može da učestvuje u radu sjednice jer u pravnom smislu nisu jasne procedure za njeno održavanje.

"One su definisane Zakonom o turističkim organizacijama i Statutom TO Budva", istakla je Maslovar.

Da je sjednica zakazana u skladu sa zakonom, smatra šef kabineta predsjednika Opštine Budva, Nikola Jovanović.

"Kada predsjednik Opštine i Skupštine TO Budva sazove sjednicu ona ne može biti nelegalna i nelegitimna, a činjenica je da je saziv TO Budva istekao 13. aprila", naglasio je on.

Jovanović je rekao da nadležno ministarstvo nijednom riječju nije naznačilo da je održavanje sjednice upitno.

"Ministarstvo je u cilju prevazilaženja situacije predložilo zajednički sastanak za koji, sa ovog mjesta, poručujem da smo spremni da se održi u terminu koji su predložili, a to je 15.11.2021. godine, i mi sa tim nemamo problema", dodao je on.

Za predsjednika novog Izvršnog odbora TO Budva izabran je Nikola Martinović, dok su članovi Aleksandar Jovanović (Udruženje ugostitelja), Biserka Pejanović (HTP Budvanska rivijera), kao i predstavnici Opštine Lazar Nikolić i Stevo Božović.

U sastavu Nadzornog odbora su: Slobo Markićević, Nikola Kasalo i Ivana Jovanović.