20-11-2023

Javna diskusijija o lokalnoj kulturnoj sceni večeras u Akademiji znanja

Večeras u 19 časova, u manjoj sali Akademije znanja u Budvi, biće održana Javna diskusijija o lokalnoj kulturnoj sceni, u organizaciji nevladinog udruženja "Agora".Organizator poziva sve zainteresovane građane da se pridruže predstavnicima kulturnih institucija, umjetnicima, kulturnim djelatnicima, nevladinim organizacijama koje se direktno ili indirektno bave kulturom, i da sami iniciraju teme iz ove oblasti.

Javna diskusija se dešava uoči donošenja Programa razvoja kulture Opštine Budva i lokalnog Akcionog plana za mlade, pa je potrebno sagledati i pokušati prevazići mnoštvo nedostataka koji se tiču kulture u lokalnoj zajednici.

Iz NVO "Agora" podsjećaju da Budva i dalje nema zgradu pozorišta, koncertnu dvoranu, bioskop odnosno elementarna obilježja jednog grada.

Planirano je da razgovor započne još uvijek aktuelnom temom - Kako Budva nije postala Evropska prestonica kulture, te kako je finalna trka konkretno pokazala da postoji podijeljenost, prikriveno pa čak i otvoreno sukobljavanje na lokalnoj kult. sceni.

Teme diskusije će, takođe, biti sledeće:

- nedostatak adekvatnog prostora za scenske umjetnosti, ne samo za „Grad teatar“;

- nepostojanje preciznog plana manifestacija i festivala,

- nepostojanje prave podrške vrijednim inicijativama i razrađenim idejama;

- uticaj političkih partija na lokalnu kulturnu politiku

- pokušaj urušavanja ugleda Festivala „Grad teatar“ od strane drugih festivala

- vidljiva„estradizacije“ kulturnih prilika u BD;

- anahroni kulturni sadržaji koji ostavljaju pogrešnu sliku, naročito među mladima, kako bi trebalo da izgleda kult. događaj u XXI vijeku

- višak dešavanja a manjak sadržaja, da ne kažemo vrijednosti, čak i posle sezone;

- "tihovanje" i, čini se, netransparentnost rada Savjeta za kulturu ...


Javna diskusija pod nazivom “Hajde da razgovaramo o kulturi” dio je projekta pod nazivom “URBANIZACIJA BD”, koji je podržan od strane Opštine Budva.