24-04-2014

Javni poziv za dodjelu podrške – Osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i akvakulture, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata dužine od 4 m do 10 m LOA u malom privrednom ribolovu u 2014. godini.

Javni poziv  za dodjelu podrške – Osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata | Radio Televizija Budva

Pravo na korišćenje podrške pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom imaju udruženja profesionalnih ribara u malom obalnom ribolovu, privredna društva i preduzetnici upisani u Registar profesionalnih ribara.

Podrška u osavremenjivanju postojećih ribolovnih plovnih objekata dužine od 4 m do 10 m LOA u malom privrednom ribolovu, odnosi se na kofinansiranje u troškovima nabavke opreme za povećanje efikasnosti prilikom ulova, rekonstrukciji i adaptaciji plovila.

Kriterijumi za podnosioce zahtjeva za osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata dužine od 4 m do 10 m LOA u malom privrednom ribolovu su:
-da je podnosilac zahjeva nosilac ribolovne dozvole za obavljanje velikog ili malog privrednog ribolova
-da je uredno u toku kalendarske godine dostavljao Izvještaje o ulovu odnosno Dnevnike o ulovu.

Maksimalno učešće javnih sredstava iznosi do 50 % od ukupne investicije, maksimalno do 1.000 €.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata dužine od 4 m do 10 m LOA u malom privrednom ribolovu se može preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Direkcije za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Napomena: Ukoliko ukupan iznos svih zahtjeva za ovaj Javni poziv prelazi budžetom planirani godišnji iznos, visina podrške će se proporcionalno umanjiti svim podnosiocima zahtjeva.

Trajanje Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (14. april), dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-270 i 020/234-305.