06-07-2016

Jeftiniji kubik vode u Budvi

U Budvi se u najskorije vrijeme očekuje skupštinska odluka o smanjenju cijena vode i takse na vodomjer koja će sa 8 eura biti korigovana na 3,05.

Jeftiniji kubik vode u Budvi | Radio Televizija Budva

O ovoj temi razgovaraćemo sa direktorom Vodovod d.o.o. Budva, Milenkom Medigovićem, u programu Radio Budve, u četvrtak, 7. jula u 9:00 sati.

Sa Milenkom Medigovićem razgovaraće urednica programa Branka Čvorović.​