."> ." /> ." /> ."> JU Muzeji i galerije Budve predstavlja Crnu Goru na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku - Vijesti | Radio Televizija Budva - Budva Crna Gora
10-11-2020

JU Muzeji i galerije Budve predstavlja Crnu Goru na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku

Direktorica JU Muzeji i galerije Budve mr Lucija Đurašković je pozvana da kao počasni gost izvrši stručnu selekciju dva umjetnika iz Crne Gore koja će se predstaviti na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku, na kome će od 14. novembra do 20. decembra 2020. godine učestvovati umjetnici iz čak 30 zemalja. U pitanju je projekat saradnje JU Muzeji i galerije Budve i Centra za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture "Krug".


Nataša Đurović, Trajanje- nestajanje- trajanje

Izložba će biti otvorena za posjetioce od 14. novembra do 20. decembra tekuće godine.

Višeznačnost ovogodišnjeg tematskog okvira, koji nosi naziv "Razgraničenja", posmatranog u korelaciji sa opštim nazivom projekta - izložbe „ Biblioteka- otvorena knjiga Balkana“, predlaže se kulturni dijalog kao osnova, aili i most, u procesu prevazilaženja konfesionalnih i nacionalnih razlika, i uspostavljenih geopolitičkih granica.

"Koncept izložbe kao kulturni dijalog, sa programom koji podstiče uzajamno razumijevanje i poštovanje, kao metoda za potiranje razlika i suprotnosti nastalih u prošlosti, svrstava ovu bijenalnu manifestaciju u red relevantnih kulturnih događaja na prostoru bivše Jugoslavije", navodi se u saopštenju.

Prema stručnoj selekciji mr Lucije Đurašković, selektovani umjetnici za Crnu Goru su akademski slikari prof. Nataša Đurović i Zoran Petrušić, koji će se predstaviti sa po dva umjetnička rada.

Nataša Đurović je rođena u Doboju, BiH 1963. godine.

Diplomirala na Kulturološkom fakultetu na Cetinju 1986. godine. Stipendista je francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu 1989/90 .

1992. godine je magistrirala likovnu tehnologiju na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Redovni je profesor Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju i član ULUCG.

Realizuje umjetničke ideje u različitim medijima: crtežu, slici, fotografiji, ambijentalnoj i zidnoj instalaciji, performansu. Izlagala je na prestižnim kolektivnim izložbama u Francuskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Kanadi, SAD i Makedoniji. Samostalno je izlagala
u Crnoj Gori, Srbiji, Italiji i San Marinu. Dobitnik je više nagrada za umjetnički rad, među kojima 2003.g. Nagrada Hercegnovskog zimskog likovnog salona , 2012.g. Nagrada za crtež Crnogorskog likovnog salona "13.novembar" i 2017.g. Grand Prix Crnogorskog likovnog salona "13.novembar".Nataša Đurović, Trajanje- nestajanje- trajanje

Na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku će se predstaviti sa dva rada : "Trajanje- nestajanje- trajanje", kombinovana tehnika na platnu, 2016. god. i "Trajanje-
nestajanje- trajanje 2", kombinovana tehnika na platnu, 2016. godina.

Zoran Petrušić je rođen 1966. godine u Podgorici.

Završio FLU na Cetinju 1993, Odsjek slikarstvo u klasi prof. Dragana Karadžića. Dobitnik je više značajnih nagrada u zemlji i inostranstvu od kojih se izdvajaju: Podgorički likovni salon (1998), Crnogorski likovni salon (2004), "13 Novembar" (2009), ,,Kotorski vizuelni umjetnici“ (2014), nagrada Karavađo – Art Expo Rome (2017), Specijalna nagrada u Rimu (2017) i nagrada Art Expo Venezia (2018). Imao je veći broj samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu ( Njujork, Mantova, Rim, Barselona, Venecija, Lisabon, Zagreb, Pula…).


Zoran Petrušić, Kunst macht frei

Na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku će se predstaviti sa dva rada : "Kunst macht frei", ulje na platnu, 2008. god. i "Say", ulje na platnu, 2015. godina.


Zoran Petrušić, Art is dead

Struktura uspostavljene platforme na balkanskom bijenalu, predstavlja svojevrsno polje istraživanja, potiranja granica, izlaganja različitih vizuelnih retorika i transfera ideja, jasno manifestujući težnje inicijatora ovih umjetničkih susreta, ka razvijanju fluidnog dijaloga između ne balkanskih naroda, kao i prezentaciju balkana oslobođenog od negativnih premisa.

"Realizacija ove izložbe je planirana u periodu od 14. novembra do 20. decembra. 2020. godine, gdje njen tematski okvir "Razgraničenja", još eksplicitnije izražava nastojanje da se afirmiše ova vrsta dijaloga, kao strategija djelovanja na putu obnavljanja narušenih veza", zaključuje se u saopštenju.