21-01-2019

Kastratović: Turistička organizacija priprema novu strategiju za razvoj Budve

Predsjednik izvršnog odbora Turističke organizacije Opštine Budva, Danilo Kastratović, najavio je reorganizaciju poslovanja ove firme.

Kastratović: Turistička organizacija priprema novu strategiju za razvoj Budve | Radio Televizija Budva

Pojašnjavajuči šta podrazumijeva pod reorganizacijom, Kastratović je kazao da nije u pitanju kadrovska, već nov način promocije Budve kao i izrada strategije, koja će utvrditi pravac razvoja turističke ponude u narednih pet godina.

"Naznake će ići u tom smislu da ćemo uzeti u obzir sve analize i podatke koje treba iscrpiti kako bi napravili strateški put za Budvu, kako bi ovaj grad bio nešto daleko drugačije od ovog što je do sada bio, jer se turizam kreće u drugom smjeru i trendu, koji mi moramo ispratiti", istakao je Kastratović.Izrada strategije podrazumijeva integralni pristup, što znači uključivanje što više zainteresovanih strana.

"Strategija će prvo biti ponuđena našim zaposlenima, a biće raspisan i tender, gdje bi se prijavili svi oni koji su relevantni, i oni koji mogu unaprijediti strateški dokumenat TOB-a", kazao je Kastratović.

Najavljena strategija će prošiti i opseg djelovanja Turističke organizacije, pa će osim festovala i turističkih događaja, po čemu je Budva bila prepoznata, uključiti i analize i druge parametre, te na taj način reorganizati poslovanje ove ključne gradske institucije za promociju turističkog proizvoda grada.