31-07-2018

Krapović: Radovi u OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" se moraju ubrzati

U OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" su u toku radovi na uređenju dvije učionice i četiri wc-a. Opština je za ovu svrhu oprijedjelila 50 hiljada eura.

Krapović: Radovi u OŠ

Predsjednik Opštine Dragan Krapović je sa saradnicima bio u posjeti Školi ne bi li ubrzao izvođače radova da u dogovorenom roku završe započeti posao.

"Obaviješten sam od strane direktorice da radovi ne idu planiranom dinamikom, pa sam došao na lice mjesta da se uvjerim u to. Evidentno je da se kasni sa radovima, a školska sezone se primiče", istakao je Krapović.Radove obavlja preduzeće "Civil engineer" iz Podgorice, a posao su dobili na postupku javnog nadmetanja, na šta Opština ne može uticati.

Ukoliko ovo preduzeće ne završi radove u planiranom roku, oni će i snositi posledice.

"Upoznao sam izvođače radova da će biti sankcionisani. Doći ću za sedam dana ponovo da vidim kakva je dinamika radova, koja nam do sada nije dostavljena. Ukoliko bude nekog većeg propusta, probiju se rokovi i posao bude loše odrađen, tražićemo odgovornost izvođača radova i oduzimanje licence", zaključio je Krapović.