09-05-2014

Likovni konkurs povodom Međunarodnog dana porodice

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, povodom Međunarodnog dana porodice - 15. maj, organizuje likovni konkurs “Svako dijete treba porodicu”.

Likovni konkurs povodom Međunarodnog dana porodice | Radio Televizija Budva

Pravo na učešće imaju djeca iz osnovnih škola, od prvog do devetog razreda sa područja Kotora, Tivta i Budve.

Konkurs traje od 1. do 12. maja 2014. godine.

Iz svakog grada biće nagrađena po tri najbolja likovna rada na temu “Svako dijete treba porodicu”.
Komisija će pobjednicima uručiti nagrade u četvrtak, 15. maja 2014.

Radove iz osnovnih škola u Tivtu, slati na adresu Centra za socijalni rad u Tivtu, Luke Tomanovića 2. (Kontakt tel. 032 674 646).

Radove iz osnovnih škola u Budvi, slati na adresu Centra za socijalni rad u Budvi, Trg Sunca. (Kontakt tel. 033 452 887)

Radove iz osnovnih škola u Kotoru, slati na adresu Centra za socijalni rad u Kotoru, Gurdići bb. (Kontakt tel. 032 322 622)

Cilj obilježavanja Svjetskog dana porodice je afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti, kroz dječju perspektivu.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. proglasila 15. maj Međunarodim danom porodice. Na taj način su željeli da istaknu važnost porodice kao osnovne društvene zajednice.

Prema preporukama UN-a porodica zahtijeva posebnu pažnju, treba pomoć i zaštitu kako bi mogla ispuniti svoje odgovornosti, posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom, invalidnošću njenih članova i nasiljem.