30-01-2024

Likvidna aktiva banaka u novembru 1,69 milijardi EUR

Likvidna aktiva banaka u novembru prošle godine je iznosila 1,69 milijardi EUR, što je 2,44 odsto manje nego u oktobru.


Foto: CBCG

Likvidna aktiva banaka u novembru prošle godine je, u odnosu na isti mjesec 2022, bila manja 13,22 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju novembra iznosila je 6,73 milijarde EUR i zabilježila je pad od 0,84 odsto u odnosu na oktobar, dok je na godišnjem nivou ojačala 7,92 odsto.

U strukturi aktive banaka, u novembru su dominantno učešće od 60,7 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,63 odsto, hartije od vrijednosti sa 19,53 odsto, dok se 1,14 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 80,92 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,13 odsto, pozajmice sa 3,37 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,58 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju novembra iznosio je 816,04 miliona EUR i na mjesečnom nivou bilježi pad od 1,92 odsto, a na godišnjem rast od 25,28 odsto.


(MINA Business)