20-04-2024

Međunarodni dan zaštite od buke, Budva među najugorženijim gradovima tokom sezone

Svakog 20.aprila obilježava se Međunarodni dan zaštite od buke sa ciljem da se smanje nivoi buke kojem je izloženo stanovništvo. Podsjećamo i da se opština Budva već dugi niz godina "bori" sa problemima prouzrokovanim bukom tokom ljetnje sezone, a koji je najdominantniji u jezgru grada, gdje je velika koncentracija kafića i barova na otvorenom.

Međunarodni dan zaštite od buke, Budva među najugorženijim gradovima tokom sezone | Radio Televizija Budva

Foto: twoux/Pexel/RTV Budva

Zvuk je mehanička oscilacija čestica nekog elastičnog medijuma koje se kroz njega najčešće prostiru kao talas i koje (uglavnom) čovek čuje. Čovjekov organ sluha može da registruje oscilacije u frekvencijskom opsegu od 16 Hz do 20.000 Hz ako one imaju dovoljni intenzitet.

BUKA je neželjen ili štetan zvuk. Višestruko ugrožava ljudsko zdravlje i jedan je od najvećih problema posebno u gradskim područjima. Kao mješavina zvukova različitih osobina buka može biti trajna, isprekidana i udarna, promenljivih nivoa, različitog trajanja i vremenske raspodjele.

Smatra se da oko 80 miliona Evropljana živi u područjima u kojima nivo buke prelazi preporučene vrijednosti, posebno u gradskim područjima.

U komunalnoj sredini glavni izvori buke su saobraćaj, industrija, građevinski i javni radovi, sport i zabava. U zatvorenom prostoru glavni izvori buke su servisni uređaji, uređaji za emitovanje muzike i govora, kućni aparati. Buku može stvarati i priroda (udar groma, slapovi, jaki udari valova) te ljudi i životinje. Saobraćaj je jedan od najvažnijih uzroka buke, 80% stvaranja buke u gradovima uzrokuju automobili, a na prometnim raskrsnicama nivo buke može dostići i do 90 dB.

Uticaj buke na zdravlje

Buka negativno utiče na zdravlje ljudi, prije svega oštećuje sluh, utiče na mentalno zdravlje, izaziva kardiovaskularne i druge poremećaje i remeti imuni odgovor organizma.

Povećanje rizika od trajnog oštećenja sluha nastaje pri profesionalnom izlaganju buci nivoa iznad 85 dB ali i izlaganje buci u svakodnevnim aktivnostima može imati štetne posljedice po sluh.

Među brojnim psihološkim posljedicama kod stanovništva ugroženog komunalnom bukom, remećenje spavanja smatra se najvažnijim. Posebno nepovoljno deluje na spavanje buka teških vozila i vozova. Buka produžava vreme neophodno da se zaspi, čini spavanje površnim i dovodi do čestih buđenja. Efekti buke posle buđenja ispoljavaju se u vidu umora, promene u raspoloženju, smanjenju radne sposobnosti i zdravstvenim efektima.

Buka utiče i na mentalno zdravlje izazivajući psihološke smetnje: glavobolja, napetost, nemir, razdražljivost, depresivno raspoloženje i umor.

Mjere zaštite od buke

Tehničke mjere zaštite se sprovode od mjesta gdje se stvara buka preko puta prenosa zvuka, sve do čovjeka kao recipijenta. Na izvoru buke primejnjuju se mere redukcije buke i sonoizolacije tehničkim rješenjima na motorima drumsko-saobraćajnih vozila i aviona, industrijskim i građevinskim mašinama i alatima, kućnim aparatima, i dr. U ovu grupu mera ubraja se i izmještanje teretnih vozila iz stambenih zona i redukcija saobraćaja u noćnom periodu, kao i ograničavanje rada restorana i klubova sa muzičkim programom, kućnih zabava, uličnih radova i drugih bučnih aktivnosti u noćnom periodu. postavljanje sonoizolacionih prozora i vrata i podizanje zelenih površina na ivicama prometnih saobraćajnica. Pri planiranju naselja industrijske zone treba odvojiti zelenim pojasevima od stambenih zona.

U mjere individualne zaštite od buke spada korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, kao što su čepovi i kacige. Medicinske mjere zaštite odnose se na predhodne i periodične preglede kod zaposlenih koji su izloženi buci.

Podsjećamo da se i opština Budva već godinama "bori" sa problemom buke, naročito u užem jezgru grada, gdje je posebno narušen kvalitet života stanovnika Starog grada, zbog čega su se više puta žalili javno putem medija.

Prije dvije godine na opštinskom sastanku povodom problema sa bukom dogovoreno je da će se izjave Starograđana smatrati prijavama, na osnovu kojih će hitno reagovati Komunalna policija i inspekcija.

Tada je rečeno da će dodatno će biti iskontrolisano korišćenje limitatora zvuka, te da će se iskontrolisati i to da li neko u lokalima ima živu muziku, a da za istu nema rješenje.

Komunalna policija odlučna je u namjeri da se problem buke u Budvi, te se očekuje da ćemo i ove turističke sezone imati pojačane kontrole zbog ovog problema.