07-10-2021

Ministarstvo posvećeno postizanju dostojanstvenog rada

Ministarstvo ekonomskog razvoja je posvećeno postizanju dostojanstvenog rada kroz promovisanje standarda i fundamentalnih principa i prava na radu, kao i kreiranje više prilika za zaposlenje za žene i muškarce na radnim mjestima sa pravičnom zaradom.

Ministarstvo posvećeno postizanju dostojanstvenog rada | Radio Televizija Budva


Ilustracija, Foto: MEK

Iz Ministarstva su, povodom obilježavanja Svjetskog dana dostojanstvenog rada, kazali da su posvećeni jačanju saradnje između zaposlenih, poslodavaca i Vlade kao i socijalnog dijaloga.

“Međunarodni dan dostojanstvenog rada koji obilježavaju zaposleni širom svijeta, podsjeća da se samo radom temeljenim na četiri osnovne komponente – zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, pravima na radnom mjestu i socijalnom dijalogu, stvara perspektiva za društveni napredak i razvoj”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U tom resoru su rekli da se Vlada, polazeći od činjenice da nema dostojanstvenog rada bez dostojanstvene zarade, zalagala za povećanje minimalne zarade koja od 1. oktobra ne može biti manja od 250 EUR.

“Predstojeća reforma poreskog sistema kao jedan od ishoda imaće povećanje minimalne zarade na 450 EUR čime se osigurava prihod potreban za dostojanstven život”, rekli su iz Ministarstva.

U cilju, kako su kazali, suzbijanja negativnih efekata pandemije koronavirusa na tržište rada, planirane su aktivnosti sa ciljem unapređenja zapošljavanja mladih i žena, kao prvog preduslova dostojanstvenog rada.

“Kroz socijalni dijalog i aktivno učešće socijalnih partnera, realizovaće se izmjene radnog zakonodavstva kako bi se uvele nove šeme rada i uspostavio balans između privatnog i poslovnog života zaposlenih muškaraca i žena”, dodaje se u saopštenju.

Prateći standarde Evropske unije (EU), kroz saradnju sa sindikatima i poslodavcima, sve planirane aktivnosti biće realizovane sa ciljem postizanja dostojanstvenog rada, odnosno produktivnog rada muškaraca i žena u uslovima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva.

“Ovom prilikom ističemo punu posvećenost Vlade da zajedničkim naporima, u saradnji sa socijalnim partnerima radi na promovisanju dostojanstvenog rada za sve, rada koji je produktivan, kojim se ostvaruje dostojanstveni prihod, zaštita na radu, socijalno osiguranje za članove porodice, jednake mogućnosti i jednak tretman, veće šanse za lični razvoj i socijalnu integraciju, sloboda organizovanja i učestvovanje u donošenju odluka”, zaključuje se u saopštenju.