27-01-2023

Na evidenciji Biroa rada u Budvi 826 lica, većinom žene i građani stariji od 50 godina

Prema statističkim podacima Biroa rada Budva, ukupan broj nezaposlenih lica koja se trenutno vode u evidenciji je 826. Od tog broja više od polovine čine žene, odnosno 554. Kada je riječ o starosnoj strukturi, najviše nezaposlenih lica je životne dobi preko 50 godina, te se na evidenciji trenutno nalazi 291 nezaposleno lice. Kako ističu iz Biroa rada, njihovo zapošljavanje predstavlja ključan problem politike zapošljavanja.


Foto: Portal RTV Budva

Struktura nezaposlenih lica prema stepenu stručne spreme je sljedeća. Najveći broj ih je za srednjom stručnom spremom - 301, sa završenom osnovnom školom 158, sa trećim stepenom stručne spreme 153 i sa visokom stručnom spremom 138 lica.

Starosna struktura nezaposlenih lica je sljedeća: od 18 do 25 godina života - 26, od 25 do 30 - 85 lica, od 30 - 40 godina života - 236, od 40 do 50 - 188, preko 50 godina života - 291 nezaposleno lice i njihovo zapošljavanje predstavlja ključni problem politike zapošljavanja, jer na tržištu radne snage ima sve veći broj starijih radnika koji traže zaposlenje i ne dobijaju ga.

Kako objašnjavaju u Birou rada, već u samom postupku traženja zaposlenja izloženi su diskriminacije, tako ih svrstavaju u kategoriju teže zapošljivih lica.

Na osnovu statističkih podataka, u protekloj 2022. godini oglašeno je 2.847 slobodnih radnih mjesta, od toga je najveći broj za sezonske poslove - 1.462. Na određeno vrijeme oglašeno je 1.179 i na neodređeno 182 slobodna radna mjesta.

Uglavnom se traži radna snaga sa srednjom stručnom spremom, zatim kvalifikovana i nekvalifikovana radna snaga. Po djelatnostima najveći broj oglašenih slobodnih radnih mjesta odnosio se na usluge smještaja i ishrane - 1.719, obrazovanja 356, administrativne djelatnosti 229 i trgovine 197.

U protekloj godini sa evidencije Biroa rada u Budvi zaposleno je ukupno 386 lica. Najveći broj zaposlenih je angažovan na sezonskim poslovima - 223, dok je na određeno vrijeme zaposleno 153 i na neodređeno 10 lica.Izvor: Polis/M.S.