19-01-2016

Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Matica Boke i primorske nevladine organizacije organizuju javnu tribinu posvećenu Nacrtu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata | Radio Televizija Budva