16-12-2023

Neophodna digitalizacija Zavoda za zapošljavanje Grne Gore

Neophodna je digtalizacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) kako bi se moglo odgovoriti na buduće uloge u okviru Evropske unije, sa posebnim akcentom na EURES platformu, saglasni su ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić i ministar za rad i ekonomiju Federalne Republike Austrije Martin Koher.

Neophodna digitalizacija Zavoda za zapošljavanje Grne Gore | Radio Televizija Budva

(Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja)

Na sastanku u Beču ministar Koher istakao je da Crna Gora može da očekuje veliku podršku Austrije na svom putu ka evroatlanskim integracijama.

Kako se navodi u saopštenju, posebno je naglasio da će eksperti Ministarstva rada i ekonomije Austrije pružiti resoru ministarke Nišić, svoju ekspertsku podršku u cilju reformi koje su neophodne u okviru politika tržišta rada, sa akcentom na izradu novih aktivnih mjera koje će moći da odgovore budućim demografskim kretanjima kako u Evropi, tako i u Crnoj Gori.

"Ministar Koher i ministarka Nišić, usaglasili su se sa značajem procesa digitalizacije Zavoda za zapošljavanje, kako bi se kroz digitalizaciju svih procesa rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore moglo odgovoriti na buduće uloge u okviru Evropske unije, sa posebnim akcentom na EURES platformu", navodi se u saopštenju.

Zaključeno da je međusobna saradnja resornih ministarstava, kao i zavoda za zapošljavanje Austrije i Crne Gore od značaja i da će se sa istom krenuti od I kvartala 2024. godine, kada je najavljena prva zvanična posjeta ministra Kohera Crnoj Gori.