25-04-2019

Neradni dani povodom vjerskih i državnih praznika u Opštini Budva

Opština Budva je donijela Odluku o neradnim danima lokalne uprave i samouprave za vrijeme trajanja praznika. Neradni dani radi svjetkovanja vjerskih praznika Velikog petka i Vaskrsa su petak 26. april i ponedjeljak 29. april.

Neradni dani povodom vjerskih i državnih praznika u Opštini Budva | Radio Televizija Budva

Dok su neradni dani za praznik Rada srijeda 01. i četvrtak 02. maj.

Dani koji ne spadaju u državni i vjerski praznik za zaposlene u Opštini Budva (30. aril i 03. maj) u vrijeme vaskršnjih i državnih praznika spajaju se sa praznicima i neradni su.

Organi lokalne uprave Opštine Budva izuzev službe zaštite i spasavanja, inspekcije i Komunalne policije, Službe obezbijeđenja i informisanja koji su dužni da obezbijede dežurstvo 24/7, neće raditi za vrijeme prazničnih dana kako je naznačeno u Odluci.

Odjsek pisarnica u okviru Sekretarijata za lokalnu smaoupravu, Uprave lokalnih javnih prihoda i Sekretarijata za privredu je dužan da organizuje obavezna dežurstva 30. aprila i 03. maja, od 8 do 14h na način da se strankama omogući nesmetano ostvarivanje prava i interesa.