11-11-2017

Nove cijene ljekova na recept

Vlada je juče usvojila uredbu kojom se precizira cijena ljekova koji se već nalaze na listi, kao i medikamenata koji se prvi put stavljaju na nju.

Nove cijene ljekova na recept | Radio Televizija Budva

Ovim dokumentom propisano je da cijena lijeka koji se nalazi na doplatnoj listi ljekova ne može da bude veća od pet do 48 odsto u odnosu na cijenu lijeka istog internacionalnog nezaštićenog naziva (INN-a), koji se nalazi na Osnovnoj listi ljekova.
Kako su saopštili iz Vlade, izmjenama uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa liste obezbjeđuje se bolja dostupnost kvalitetnih i bezbjednih medikamenata, kao i mogućnost osiguranika da bira lijek koji se nalazi na osnovnoj listi ljekova ili lijek koji je terapijska paralela i nalazi se na doplatnoj listi uz smanjenje učešća osiguranika u troškovima liječenja.

U skladu sa tim, kako je navedeno, Ministarstvo zdravlja, radi potpune transparentnosti i obaviještenosti osiguranika ažurira spisak ljekova skinutih sa Liste ljekova i njihov spisak objavljuje na svojoj internet stranici svakih šest mjeseci.
Prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju, osiguranik ima pravo na ljekove sa osnovne i doplatne liste ljekova.

Kako su Pobjedi ranije kazali iz Ministarstva zdravlja, osnovna lista sadrži farmakoekonomski prihvatljive ljekove za liječenje svih bolesti koje su u potpunosti obuhvaćene sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok doplatna obuhvata ljekove koji su terapijska paralela ljekovima sa osnovne liste i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste, a razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osiguranik.

To znači da će pacijent kojem izabrani doktor prepiše na primjer „ibuprofen“ koji se nalazi na osnovnoj listi, a on želi original „brufen“ imati mogućnost da uzme lijek po želji, ali će platiti razliku u cijeni.