09-12-2022

Objavili priručnik o izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju prema ženama

Mediji treba da izbjegavaju senzacionalizam i uzdrže se od promovisanja štetnih stereotipa o ženama, navodi se u Priručniku za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju prema ženama, koji je objavila Misija OEBS-a u Crnoj Gori.


foto: Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopštili su da priručnik predstavlja vodič za medijske profesionalce kako izvještavati o rodno zasnovanom nasilju prema ženama i djevojkama u skladu sa etičkim principima i standardima.

Kako su naveli, nacionalne TV stanice, novine, novinski portali i lokalni emiteri u Crnoj Gori dobili su primjerke priručnika.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori kazali su da je izvještavanje o slučajevima nasilja nad ženama i djevojkama veoma osjetljivo i da može imati značajan uticaj na živote žrtava, ali i na javno mnjenje i kreatore politika.

“Ima potencijal da rasvijetli osnovne uzroke nasilja nad ženama i djevojkama, promoviše pozitivne društvene i rodne norme i pomogne u ublažavanju rizika kroz pružanje osnovnih informacija žrtvama”, navodi se u saopštenju.

Za novinare je, kako su rekli iz Misije OEBS-a, ključno da izvještavaju o slučajevima nasilja i iskorjenjuju stigmu oko te društvene pojave.

Oni su kazali da su medijski izvještaji o nasilju nad ženama često neosjetljivi i podstiču sekundarnu viktimizaciju žrtava.

U priručniku se, kako su naveli iz Misije, ističe da mediji treba da izbjegavaju senzacionalizam i da se uzdrže od promovisanja štetnih stereotipa o ženama.

“Posebno problematičan metod izvještavanja je isticanje i elaboriranje „razloga“ koje je zlostavljač, koji je najčešće partner, imao, kao što su zavist, odbacivanje, siromaštvo, gubitak posla ili zavisnost, gdje se odgovornost za nasilje dijeli ili čak prebacuje sa nasilnika na žrtvu”, kaže se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a rekli su da priručnik podstiče novinare da pristupe nasilju nad ženama i djevojkama kao društvenom problemu, što u izvještavanju podiže svijest i govori o tome kako na njega odgovorno reagovati.

On, kako su kazali, pojašnjava glavne probleme u izvještavanju, razbija mitove koji utiču na način na koji se nasilje prijavljuje i formuliše jasne, praktične principe i preporuke za postavljanje novih standarda i unapređenje postojećih.

“Priručnik će biti osnova za buduće aktivnosti kroz koje će Misija nastaviti da podržava studente i novinare da dodatno unaprijede kapacitete da izvještavaju o rodno zasnovanom nasilju”, navodi se u saopštenju.