30-03-2024

Od ove godine značajne izmjene i stroža pravila za PISA testiranje

„PISA je najveće međunarodno testiranje u oblasti obrazovanja. U njemu učestvuje preko 80 zemalja i ekonomija i ono što smo dobili kao rezultate 2022. godine, Ispitni centar je pretočio u izvještaj i prije par dana je prezentovan na okruglom stolu u organizaciji CANU.


Foto: Mediabiro

Ono što nas PISA upozorava jeste da smo u odnosu na prethodni ciklus postigli slabije rezultate. Nisu to ekstremno slabiji rezultati jer mi smo otkad se PISA primjenjuje u Crnoj Gori stalno ispod nivoa, prosjeka. Moram istaći da je od preko 80 zemalja 50 zabilježilo slabiji reziultat nego 2018. godine“, kazao je direktor Ispitnog centra Miloš Trivić.

Kako je kazao, ono na šta PISA takođe upozorava jeste da moramo da sprovedemo neke reforme koje će biti usmjerene ka učenicima i ka njihovom što boljem postizanjzu rezultata. O tome, kako je dodao, bolje mogu da govore predstavnci Zavoda za školstvo i inistarstvo prosvete kome su dostavili izvještaj i oni će na osnovu toga izvještaja kao nosioci politika obrazovanja donijeti određene izmjene u planovima i programima.

Na pitanje na koje sve načine Ispitni centar pokušava da se izbori sa negativnim pojavama koje se tiču polaganja na eksternim polumaturskim i maturskim ispitima i PISA testiranja, Trivić kaže da su od ove godine pripremili tri nova pravilnika.

„Dva su koja regulišu polaganje maturskog i stručnog ispita i treći je za osnovnu školu za provjeru znanja na kraju trećeg ciklusa i za testiranje na kraju drugog obrazovnog ciklusa. Ono što je najveća novina je da su sada u ispitnom prostoru dva nastavnika i da će oni biti plaćeni za taj posao. Sklopiće ugovor sa Ispitnim centrom gdje će nakon toga, ukoliko budu primijećene neke anomalije Ispitni centar podnijeti krivične prijave protiv onih koji za koje se utvrdi da nisu poštovali pravila na samom ispitu“, kazao je Trivić.

On je dodao da je novina i da je prisutan supervizor koji će imati ovlašćenja da pristupi ispitnom prostoru i da provjeri da li se odvija u skladu sa pravilnikom.

„Jedna od novina je i da se ispit može održavati u u drugom ispitnom prostoru koji nije učionica pa najavljuje da će ove godine sprovesti to u nekoliko škola i da će se okupiti u sale gdje će biti svi učenici“, kaže Trivić.

Značajna novina je, navodi, i da su tačno definisani, prestupi koje učenici mogu napraviti na ispitu. Od onoga da ometaju rad drugog učenika do najtežeg da koriste mobilne telefone i duge elektronske uređaje

„Za sve to su predvišene i sankcije. Tako na primjer ako učenik ometa rad drugiog učenika biće opomenut i biće zabiljeđena u formulare Ispitnog centra i ako to ponovi biće udaljen sa ispita. Najteži prestup koriščenje mobilnog telefona učenik se automatski udaljava sa ispita i njegov test se vrednuje sa ocjenom nedovoljan – 1“, navodi Trivić.

Novina je i da će testovi, nakon što se vrate u Ispitni centar, pregledati ovlašćeni ocjenjivači koje je obučio Ispitni centrar i ako oni budu posumnjali da je nešto prepisano i bude evidentirano na korici testa smatrače se dokazom i takav test će biti vrednovan ocjenom nedovoljan – 1.

Ove godine održaće se i probno PISA testiranje koje se primijeniti na uzorku od 26 srednjih škola kod 1740 učenika. Prije par dana je održana obuka za školske kooordinatore i za test administratore. Ovo, kako navodi Trivić, predstavlja pripremu za naredni ciklus 2025. godine da se testiraju pitanja koja će biti u tom ciklusu i da se testira nova online platforma na kojij se radi PISA testiranje.


(Media Biro)