20-03-2020

Odložena javna rasprava povodom nacrta Odluke o ustupanju nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva obaviještava građane, da se u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore za spriječavanje širenja korona virusa, odgađaju javna rasprava u vezi nacrta Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, koja je bila zakazana za 23. mart u Budvi i Petrovcu.

Odložena javna rasprava povodom nacrta Odluke o ustupanju nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade | Radio Televizija Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva obaviještava građane, nevladine organizacije, mjesne zajednice, organe lokalne uprave i javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, državne organe i službe, predstavnike političkih partija i ostale zainteresovane subjekte da se odgađa javna rasprava zakazana za 23.03.2020. godine u 10 h u Maloj sali Opštine Budva i 23.03.2020. godine u 13 h u JU „Crvena komuna" u Petrovcu, a u vezi nacrta Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore za spriječavanje širenja korona virusa.

O naknadnom terminu susreta povodom nacrta ove odluke građani će biti blagovremeno upoznati.

Nacrt Odluke je dostupan svim zaniteresovanim subjektima na internet stranici opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti" na prvoj strani i u dijelu „Novosti" Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Svi zainteresovani subjekti u vrijeme trajanja javne rasprave od 13.03. do 28.03.2020. godine mogu slati predloge, sugestije, primjedbe i pitanja elektronskim putem na
[email protected]