20-11-2020

Odžić: Budžet za narednu godinu planiran u realnim okvirima

Nacrt plana budžeta za 2021. godinu, kojim je predviđen iznos od 32.5 miliona eura, sa planiranim zaduženjem od 4.7 miliona eura, ukoliko zbog pandemija korona virusa to bude neophodno, od danas je na javnoj raspravi. Planom pripremljenim u realnim okvirima predviđeno je oko 11 miliona eura odnosno 30 odsto za kapitalnu potrošnju, pa se samim tim radi o blago razvojnom budžetu, a njegova realizacija i dinamika kao i plan investicija zavisiće od priliva u narednoj godini i od toga kakva će turistička sezona biti, kazao je za TV Budva načelnik Sekretarijata za finansije Petar Odžić.


Kasa Opštine Budva, naredne 2021. godine trebalo bi da bude teška 32,5 miliona eura, što je u realnim okvirima, s obzirom na ovu godinu i pandemiju korona virusa, predviđeno Nacrtom plana.

"Rukovođeni situacijom iz 2020 godine mi smo napravili Nact Plana budžeta koji je u nekim realnim okvirima i plan za sledeću godinu iznosi 32.5 miliona eura to je sa planiranim zaduženjem od 4.7 miliona eura. Što znači da budžetom pravimo pravni osnov da se u narednoj godini možemo zadužiti ukoliko to bude potrebno, naravno radiće se o dugoročnom zaduženju od 4,7 miliona gdje će neki godišnji anuitet biti između million i million i 300 hiljada, što je prihavtljivo u ovim okvirima. Govorimo o potencijalnom zaduženju, ukoliko vidimo da ova kriza neće potrajati nećemo imati potrebe za zaduženjem, ukoliko vidimo da će kriza prouzrokovana pandemijom korona virusa potrajati i reflektovati se i na sledeću turističku sezonu sigurno ćemo biti prinuđeni da se kreditno zadužimo kako bi smo sa jedne strane uspjeli da zadržimo tekuću likvidnost glavnog računa trezora, a sa druge strane da ispoštujemo i plan kapitalnih projekata za sledeću godinu", istakao je Odžić.


Planom je predviđeno oko 11 miliona eura za kapitalnu potrošnju, a to je, prema njegovim riječima, preko 30 posto otpada na kapitalni budžet. Samim tim, kako dodaje, radi se o blago razvojnom budžetu, a realizacija i dinamika samog budžeta i plana investicija zavisiće od priliva u narednoj godini i od toga kakva će turistička sezona biti.

Odžić naglašava da je budžet planiran u realnim okvirima.

"Vodili smo računa da sledeći budžet se radi u realnim okvirima, pa ako nas pozitivno iznenadi prestanak pandemije i turistička sezona, lako je u toku godine napraviti pozitivni rebalans. Uspjeli smo da jedan veći dio tekuće potrošnje “skinemo” iz sledećeg budžeta, uspjeli smo da za javne ustanove opredjelimo i nešto više sredstava u odnosu na rebalans ove godine, plate se kreću u istim okvirima kao prošlogodišnje, uspjeli smo da za sledeću godinu odvojimo i za kulturu, obrazovanje, zdravstvo, sport i NVO. Naravno planirajući te rashode mnogo opreznije nego prethodnih godina, jer nismo sigurni da ćemo uspjeti da realizujemo prihode u mjeri u kojoj smo ih realizovali uposljednje tri godine. Treba napomenuti da je u ovim okvirima jako teško planirati budžet jer nismo ni sami svjesni činjenice da on može da potraje mjesec dana ili čitavu narednu godinu i samim tim i realni okviri budžeta i njegova realizacija će se kretati u odnosu na tu činjenicu", kazao je on.

Olakšavajuća okolnost je, kako ističe, što je u ovoj godini veliki dio obaveza regulisan.

"Danas kreće javna rasprava koja će trajati 15 dana do 4. decembra, s obzirom na epidemilošku siuacija, kao i za rebalans i za Nacrt plana budžeta neće biti organizovane javne tribine , već sve sugestije, predloge i primjedbe mogu se slati na mjel Sekretarijata za finansije i na poštansku adresu Trg Sunca 3. Nasloviti za sekretarijat za finansije. Mi ćemo sve predloge sugestije i zamjerke analizirati i realno procjeniti šta od toga možemo usvojiti. Jedna olakšavajuća okolnost u narednoj godini biće svakako i to što smo u junu mjesecu završili sa reprogramom poreza i doprinosa prema Ministarstvu finansija, odnosno Poreskoj upravi, tako da taj trošak u sledećoj godini nećemo imati, završili smo i otplatu zadnje rate kredita prema Komercijalnoj banci tako da nam u narednoj godini ostaje da tekuće obaveze plaćamo iz tekućih prihoda, da što više realizujemo kapitalni budžet i da još smanjim taj tzv. dug, odnosno otplatu obaveza iz prethodnog perioda na jedan pristojan nivo", pojasnio je Odžić.

Da je ova godina prošla kako su očekivali, kako kaže, smatra da bi sada na njenom kraju bili potpuno oslobođeni obaveza iz prethodnog perioda.

"Još jednom napominjem, ono što smo planirali u ovom budžetu je u realnim okvirima, ukoliko sljedeća godina bude kao i ova, mi ćemo imati stoprocentno ostvarenje ovog budžeta", zaključio je Odžić.

J.N.