25-02-2021

Odžić: Finasije u Budvi za sada stabilne, budžet mora biti usvojen do 31. marta

Račun Opštine Budva je likvidan, uspješno se servisiraju sve tekuće obaveze. Plate su redovne, međutim, problemi mogu da nastanu ukoliko se do 31. marta ne usvoji budžet za 2021. godinu.


Foto: privatna arhiva

Ukupno smo od početka godine ostvarili oko 4,3 miliona prihda od toga je 2,2 miliona preneseno iz prethodnog perioda. Ako se uporedi iznos sa istim periodom prošle godine, koja je bila rekordna po naplati u poslednje četiri godine, to je za čak 1, 6 miliona manje, ali tada nije bilo zaključavanja privrede i globalne pandemije”, kazao je u intervjuu za portal RTV Budva Petar Odžić, sekretar Sekretarijata za finansije.


Kakva je trenutna fiansijska situacija u našoj opštini?

- Na snazi je odluka o privremenom finansiranju koja zakonski traje do 31. marta tekuće godine, kada bi se morao donijeti budžet za 2021. godinu. Ukoliko se to ne desi za svako eventualno plaćanje moramo dobiti zeleno svijetlo i saglasnost Ministarstva finansija. To znači da bismo bili u velikom problemu, jer ne bismo mogli da servisiramo ni obične tekuće troškove. Privremeno finansiranje podrazumjeva da u naredna tri mjeseca možete da trošite mjesečno po jednu dvanaestinu ostvarenog budžeta iz prošle godine. Nedostajući planovi investicija i javnih nabavki dodatno otežavaju poslovanje u ovom periodu, što je sve posledica nedonošenja budžeta.

Da li uspijevate da servisirate sve tekuće obaveze?

- S obzirom da radimo u ekstremno teškim uslovima možemo reći da je finansijska situacija pod kontrolom i da Imamo likvidan glavni račun trezora Opštine Budva, uz neke manje blokade koje se ne odražavaju na tekuću likvidnost. Uspijevamo sve tekuće obaveze da servisiramo, takođe da platimo i jedan dio obaveza iz prethodnog perioda . Isplata zarada je redovna i mislim da smo napravili jedan dobar posao s obzirom u kojim uslovima radimo. Bilo bi mnogo lakše da smo imali usvojen budžet. Predlog budžeta za 2021. godinu je bio na oko 32,5 milina eura što je na nivou ostvarenja od prošle godine. U opštinskom Sekretarijatu za finansije vodili su se činjenicom da i ove godine može biti poteškoća pa je budžet za 2021. godinu baziran na osnovu ostvarenja iz 2020 godine. Ako ova godina kojim slučajem bude jednaka prošlogodišnjoj mi ćemo imati apsolutno ostvarenje budžeta i moći ćemo bez poteškoća da funkcionišemo.

Da li se razmatra kreditno zaduženje?

- Mi smo unutar budžeta za 2021. godinu ostavili mogućnost da se zadužimo nekih 4,7 miliona eura. To je iznos koji možemo bez državnih garancija da uzmemo. Međutim, ako budemo bili prinuđeni da se kreditno zadužujemo treba da ramišljamo i o državnim garancijama jer su takvi krediti mnogo povoljniji. Nismo u situaciji da uzimamo trenutno skupe kredite koji bi služili za održavanje tekuće likvidnosti i za jedan dio kapitalnih projekata, s toga mislim da ukoliko bude zaduženja moraćemo da radimo u sprezi sa Ministarstvom finansija.

Kolika su dugovanja Opštine Budva?

- Precizan odgovor koliko Opština Budva duguje u ovom trenutku jako je teško dati jer imamo mnoštvo sudskih sporova, pa taj iznos varira. Na poslednjem presjeku smo imali negdje oko 15 miliona eura obaveza iz prethodnog perioda. Kada sam preuzeo funkciju sekretara za finansije, samo popisane obaveze su iznosile preko 36 miliona eura, ako je ta suma sada na ispod 15 miliona eura, a da smo pri tom samo prema WTE-u imali plaćanja od nekih 14 miliona koji nisu ulazili u popisane obaveze, da smo imali bezbroj sudskih presuda koje smo morali da platimo, možemo slobodno da kažemo da smo u jednom mandatu vratili oko 40 milina eura duga .

Koliko je prihodovano od poreza na nepokretnost?

- Do sada je Opština Budva naplatila preko million eura prihoda od naplate poreza na nepokretnost. I to je jako zadovoljavajući iznos s obzirom da se radi o prvom kvartalu kada je realizacija prihoda najmanja. Ukupno smo od početka godine ostvarili nekih 4,3 miliona prihda od toga je 2,2 miliona preneseno iz prethodnog perioda. Ako uporedimo sa istim periodom prošle godine to je za čak 1,6 miliona manje. Napominjem da je prvi kvartal prošle godine bio rekordan po naplati u poslednje četiri godine, ali tada nije bilo zaključavanje privrede i globalne pandemije.

Da li će se zarade redovno isplaćivati i hoće li biti umanjenja?

- Plate nisu problem, isplata je redovna i nije ni u budućnosti upitna. Predlogom budžeta za 2021. godinu umanjeni su iznosi budzeta svim preduzećima kojima je osnivač Opština Budva. Za sada se ne razmatra umanjenje plata, s obzirom da se one formiraju na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima. To nije u ingerenciji lokalne samouprave već skupštine Crne Gore, za sada ne vidim problem po tom pitanju.


J.M.