28-06-2023

Opština Budva dio velike porodice evropskih gradova kroz program URBACT IV

Opština Budva je i zvanično kroz projekat Cities After Dark ( CAD ) postala dio velike porodice evropskih gradova kroz program URBACT IV, saopšteno je iz Kancelarije za evropske integracije i saradnju Opštine Budva.


Foto: Arhiva

Urbact program je ove godine prvi put otvoren za zemlje Zapadnog Balkana, i tri opštine iz Crne Gore među kojima je i Budva ( tu su još Berane i Bijelo Polje), dobile su mogućnost da u naredne tri godine rade na kreiranju integrisanih akcionih planova u oblastima urbanog menadžmenta.

Mrežu gradova Cities After Dark, osim Budve čine još i : Đenova, Malaga, Nicozija, Pariz, Pirej, Tallinn, Varna, Zadar i Braga kao vodeći partner. Ideja je da kroz projekat koji će se baviti pitanjima potencijala razvoja ekonomije u večernjim satima u turistički frekventnim gradovima promišljamo o konceptima koji
će biti inovativni i održivi i koji će doprineti brendiranju novog imidža grada u svetu dinamičnih promjena.

"Ukupan budžet koji Opština Budva može da iskoristi je 71, 664.94 eura a u to je uključeno 5% učešća od strane Opštine Budva kao korisnice IPA fondova. Projekat je započeo 1.06.2023, a prvi sastanak mreže CAD je zakazan za 4.07 u online formatu, kada če
Budva biti predstavljena svim partnerima kroz zvaničnu prezentaciju. Odmah nakon toga slijedi formiranje tzv.lokalne akcione grupe koja će biti uključena u razvoj i osmišljavanje Integrisanog akcionog plana. Nosilac projekta je Kancelarija za evropske integracije i saradnju Opštine Budva", navodi se u saopštenju.